projekt w przestrzeni publicznej

{Ogród Miejski Jazdów}

{Ogród Miejski Jazdów} to długoterminowy, interdyscyplinarny projekt ukierunkowany na pracę z przestrzenią otaczającą Zamek Ujazdowski.

Jego celem jest przede wszystkim wzmocnienie społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Stąd też tytuł wskazujący z jednej strony na ideę miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, z drugiej nawiązujący do współcześnie kreowanych ogrodów w mieście jako miejsc służących przede wszystkim społecznej integracji. Dlatego w pracy nad projektem postanowiliśmy otworzyć się na szereg różnych potrzeb i perspektyw, włączając w proces twórczy specjalistów różnych dziedzin (botaników, socjologów, edukatorów, antropologów, architektów), a przede wszystkim odbiorców Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Otoczenie Zamku chcemy badać i kształtować w sposób wielowymiarowy. Bierzemy pod uwagę jego walory przyrodnicze, architektoniczne, historyczne, kulturowo-społeczne, czy relacje sąsiedzkie ze znajdującymi się dookoła instytucjami. Przyglądamy się też uważnie różnym metodom pracy z przestrzenią na Jazdowie. Chcemy w sposób podmiotowy korzystać z zasobów środowiska, nie próbując go ani ozdabiać (kolonizować) przez sztukę, ale też nie rezygnować z ludzkiej obecności w nim. Park traktujemy jako całościowe przedsięwzięcie site-specific, kadrując jego obraz bardzo szeroko, nie próbując z zasady tworzyć jego jedynej słusznej wizji. Nastawienie na nieustanny rozwój (od dywersyfikacji spojrzenia w trakcie procesu przygotowawczego po testowanie prototypów) nadaje naszym działaniom lekkości – właściwości rozmiękczającej napięcia pojawiające się niemal zawsze w przypadku przeprowadzania zmian w przestrzeni publicznej. Zależy nam przede wszystkim na tym, by miejsce to sprzyjało kreatywności, było otwarte na działania twórcze, wzmacniało odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz było po prostu atrakcyjne i przyjemne.

 

Instytucja finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego