projekt w przestrzeni publicznej

Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki

Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki to inicjatywa edukacyjna kierowana do kadr kultury. Realizuje ją konsorcjum, w którego w skład wchodzą Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (lider), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (partner) oraz Fundacja Inna Przestrzeń (partner). W ramach inicjatywy, pracownice i pracownicy trzech wyżej wymienionych organizacji oraz osoby współpracujące z konsorcjum mają szansę podnosić swoje kompetencje w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju poprzez szkolenia i obserwacje pracy w instytucjach eksperckich za granicą. Dzięki zdobytym podczas mobilności wiedzy i umiejętnościom będą mogli aplikować prośrodowiskowe rozwiązania w swoich miejscach pracy oraz dystrybuować wiedzę wśród innych współpracowników i współpracownic. 

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z 4 instytucjami/organizacjami przyjmującymi:

 

Masz pytania? Skontaktuj się z kierowniczką projektu: Anna Czaban, a.czaban@u-jazdowski.pl

Projekt jest realizowany dzięki Funduszom Europejskim. Wiedza, Edukacja, Rozwój.