projekt w przestrzeni publicznej

Siedlisko Warszawa

Jak będzie wyglądać Warszawa po końcu zoo? Czy zwierzęta staną się równoprawnymi mieszkańcami miasta  – jelenie będą podjadać rośliny z balkonów, a lisy i łosie spacerować swobodnie w parkach? Gdzie zamieszkają łasicie, dziki i sowy? Jednym z wielu wyzwań, jakie stawia przed nami katastrofa klimatyczna, jest przedefiniowanie naszych relacji z naturą i zbliżenie się do niej. Siedlisko Warszawa to długoterminowy projekt spekulatywny poświęcony miastu przyszłości jako ekosystemowi współzamieszkiwanemu przez ludzkie i nie-ludzkie gatunki. Współautorami projektu są Małgorzata Kuciewicz i Simon De Iacobis z grupy projektowej Centrala oraz architektka krajobrazu Natalia Budnik.

Punktem wyjścia projektu Siedlisko Warszawa jest dostrzeżenie w zoo potencjału przemiany, dzięki której przestrzeń zurbanizowana może stać się miejscem nowych relacji ludzi, fauny i flory. W takim mieście człowiek traci pozycję dominacji, zwierzęta nie są udomowionymi pupilami czy rozrywką w cyrku, a pełnoprawnymi współmieszkańcami miejskiej przestrzeni. Zoo przestaje zaś pełnić funkcję wystawy, by stać się miejscem, w którym podejmowane są wolnożyjące miejskie zwierzęta.

W jaki sposób zaprojektować przestrzeń, która jest domem zarówno dla ludzi, jak i gatunków dzikich i oswojonych? By podjąć próbę sformułowania koncepcji Siedliska Warszawa, proponujemy spojrzeć na nie z trzech perspektyw. Pierwsza z nich dotyczy zmiany wzrokowego pojmowania przestrzeni na wielozmysłowe, uwzględniające takie aspekty, jak zapach czy faktura budynków. Druga wiąże się z zagadnieniem migracji zwierząt – sposobów ich przemieszczania się do miasta i w ramach miasta. Trzecia perspektywa kieruje naszą uwagę w stronę habitatów i specyficznych typów siedlisk nie-ludzkich warszawiaków.

W pierwszym roku trwania projektu odbędzie się sympozjum, które przyjmie formę webinariów. Rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin umożliwią wypracowanie interdyscyplinarnych rozwiązań na to, jak wspólnie przygotować miasto, w którym będziemy żyć ze zwierzętami. Planowane jest także seminarium otwarte dla publiczności, podczas którego rozwiązania dla Warszawy przedyskutowane zostaną w międzynarodowym kontekście. Na dalszym etapie działań projekt zakłada wypracowanie konkretnej propozycji architektonicznej i próbę jej aplikacji na małej, wybranej przestrzeni poza murami Zamku Ujazdowskiego.

 

  • Kuratorki
    • Anna Ptak, Anna Czaban