02/04/2022
edukacja

{Jak smakuje sztuka?}

Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 510 lat
«Яке на смак мистецтво?»  Сімейні майстер-класи для дітей від 5 до 10 років

 • Jak smakuje sztuka?
  • Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat
  • sobota, 02/04/2022 o 11:00
  •  
 • Pulsujące obrazy
  • Inspiracją naszych warsztatów będzie wystawa Jarosława Modzelewskiego Kraj nad Wisłą. W swoich obrazach malarz zestawia intensywne barwy ze schematycznie ujętymi postaciami. Podczas naszego spotkania zobaczymy, jak abstrakcyjne kształty, wycięte z kolorowej folii, zamienią się w projekcję, która posłuży nam jako inspiracja do stworzenia kompozycji złożonych z dużych plam kolorów. Zobaczymy, jak zbiór namalowanych kształtów przekształcić w zaskakujące opowieści o codzienności… i nie tylko!
 • Warsztat poprowadzą projektantka Marta Szostek i edukatorka Ola Rajska.
 •  
 • Zapraszamy rodziny ukraińskie do bezpłatnego udziału w warsztatach.

 

 • Яке на смак мистецтво?
  • Сімейні майстер-класи для дітей від 5 до 10 років.
  • субота, 2 квітня 2022 о 11:00 ранку
  •  
 • Пульсуючі зображення
  • Наші майстер-класи будуть натхненні виставкою Ярослава Модзелевського «Край над Віслою». У своїх картинах художник зіставляє інтенсивні кольори зі схематично поданими фігурами. Під час нашої зустрічі ми побачимо, як абстрактні форми, вирізані з кольорової фольги, перетворяться на проекцію, яка послужить натхненням для створення композицій із великих кольорових плям. Ми побачимо, як колекцію намальованих фігур можна перетворити на дивовижні історії про повсякденне життя ... та багато іншого!
 • Воркшоп проведуть дизайнер Марта Шостек та вихователь Ола Райська.
 •  
 • Запрошуємо українські родини безкоштовно взяти участь у воркшопах.

 

 • Wstęp
  • bilet rodzinny 30 zł (w cenie biletu wstęp na wystawę)
  •  
  • Zapraszamy rodziny ukraińskie do bezpłatnego udziału w warsztatach.
  • Запрошуємо українські родини безкоштовно взяти участь у воркшопах
  •  
 • Zbiórka w holu głównym
 • Місце зустрічі в головному залі.
02/04/2022
11:00
Wydarzenie powiązane z:
{Jak smakuje sztuka?}