Odeszła Maria Dłużewska

Ze smutkiem informujemy o śmierci Marii Dłużewskiej, wybitnej polskiej reżyserki, scenarzystki, aktorki i działaczki opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Maria Dłużewska była laureatką nagrody Mediów Narodowych, została odznaczona między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności. Jej życiorys jest pełen niezwykłych osiągnięć i działań na rzecz polskiej kultury i społeczeństwa. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie należała do NSZZ „Solidarność”, kolportowała prasę podziemną, współorganizowała Msze za Ojczyznę, redagowała teksty, a w latach 90. zajęła się reżyserią filmów dokumentalnych (wśród nich "Pierwszy dzień miasta", "Senas", "Mgła", "Patrzę na Ciebie Warszawo"). 

Maria Dłużewska zasiadała także w ostatnich latach w Radzie Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Fachowe doradztwo i wsparcie Pani Marii było dla nas nieocenione. Rodzinie i bliskim Pani Marii składamy szczere wyrazy współczucia.

fot. Zbyszek Kaczmarek - Gazeta Polska