seminarium

Wolność w sztuce

Wolność artystyczna wydaje się być oczkiem w głowie państw Zachodu, wolność do twórczości nie jest tylko jednym podstawowych praw człowieka, ale i czułym barometr mierzący stanu wolności w innych sferach społecznego życia. A jednak w ostatnim czasie niepokojąco przybywa przypadków cenzury i łamania wolności artystycznej. Cenzura ta jednak różni się od dotychczasowej motywowanej względami politycznymi czy obyczajowymi. Usuwane są z przestrzeni publicznej głosy i wyrazy ekspresji artystycznej idące pod prąd różnym dogmatom uznanym za naukowe, a wielu przypadkach opartym na ideologicznych przesłankach.

Chcemy w CSW Zamek Ujazdowski przyglądać się tym procesom, zbadać konkretne przypadki i przeanalizować nowe mechanizmy ograniczania wolności. Od roku organizujemy w CSW Zamek Ujazdowski cyklu otwartych spotkań panelowych pt. „Culture tensions/Napięcia kulturowe” prowadzonych przez Manicka Govindę i Agnieszkę Kołek, do udziału w których zapraszamy krytyków, artystów i myślicieli polskich i zagranicznych, w ramach którego tematyka ta była poruszana.

W tym roku chcielibyśmy uzupełnić ten cykl o nowy rodzaj spotkań dedykowany szczególnie zagadnieniu wolności artystycznej pt.: „Freedom Art Seminar”. Spotkania te będą miały bardziej kameralny, seminaryjny charakter i będą adresowane do polskich ludzi kultury, publicystów, dziennikarzy, którym bliska jest tematyka współczesnych zagrożeń wolności słowa i kultury. W ramach każdego spotkania zaproszony ekspert dotykający w swej działalności problematyki wolności słowa i sztuki zaprezentuje fragment swoich badań lub studium przypadku, a następnie zaprosimy uczestników do swobodnej i otwartej dyskusji.