rezydencja: marzecmaj 2007

Anetta Mona Chisa i Lucia Tkacova (Czechy/Słowacja)

Anetta Mona Chisa i Lucia Tkacova

badają związki plotki z domniemanymi i jawnym strukturami władzy, co dla artystek jest zagadnieniem zarówno politycznym, jak i estetycznym. Chcą oswoić tę strukturę i zasugerować nowe sposoby radzenia sobie z nią, wskazać, że we współczesnym świecie indywidualizmu i personalizmu polityczne zawsze znaczy osobiste.

Plotka, będąc jednym z najstarszych i najbardziej popularnych środków komunikacji, rozpowszechniania faktów i dzielenia się poglądami mogłaby z powodzeniem odegrać znaczącą rolę w ewolucji języka. Intymny charakter plotki daje komfort uzasadnienia w świecie złożonych relacji społecznych. Przekazywana z ust do ust, staje się podstawą rozmaitych historii, narracji, anegdot czy legend. Może wspierać i budować poczucie wspólnoty, służyć podkopaniu obwarowanych umocnień systemów władzy i dominacji, stając się szeptaną formą politycznego oporu. W świecie charakteryzującym fragmentaryzacją i alienacją, plotka jest strategią kooperacji, odgrywającą rolę w przywracaniu pewnego poziomu więzi społecznych.

Wirtualizacja więzi inspiruje ludzi do kreowania własnych światów, jednocześnie wzmagając potrzebę bardziej interpersonalnej, fizycznej interakcji. Pod wpływem ewolucji modeli pracy, zwyczajne związki, na kształt rodzinnych, zostają zastąpione profesjonalnymi relacjami przypominającymi te, rządzące hierarchicznymi plemionami. Jednak nawet jeśli zdają się funkcjonować na obiektywnie profesjonalnych zasadach wszystkie środowiska uwikłane są w alianse, układy, sympatie i rachunki korzyści. Dwojaki charakter współczesnych społeczności, zagubionych pomiędzy tym, co osobiste i tym, co profesjonalne, znajduje się w centrum zainteresowania Anetty Mony Chisy i Lucii Tkacovej. Artystki inspirują wzajemne wpływy życia i sztuki. Badają reguły funkcjonowania społeczeństwa i wykorzystują je w swoich projektach. Dokonują transgresji przenosząc w obszar sztuki strategie życia codziennego.

Wkraczając do nowego środowiska są żywo zainteresowane wszystkim nieformalnymi kontekstami i wykorzystaniem ich w doświadczeniu artystycznym. Podczas pobytu w Warszawie, jako przybyszki z zewnątrz, pozbawione informacji i doświadczenia bliskości, posłużą się plotką jako narzędziem, które pozwoli dokonać rekonstrukcji i nadać historię sytuacji. Badając lokalne bodźce, będą starały się ujawnić kulisy relacji, poddać je refleksji i stworzyć ich alternatywną narrację. Zasadniczym elementem projektu jest także interakcja ze środowiskiem artystycznym, transformacja postaw i relacji zaangażowanych osób oraz stworzenie adekwatnej wykładni estetycznej.

 

 • Anetta Mona Chisa, Lucia Tkacova
 • Kapitał: magiczne formuły na miłość, szczęście i zdrowie
  • DVD pal, 12 min. 17 sek., 2006
  • Kapitał: magiczne formuły na miłość, szczęście i zdrowie jest próbą znalezienia nowych zastosowań dla Kapitału Karola Marksa, książki obciążonej kontrowersyjną przeszłością. Będąca produktem ideologii materialistycznej oraz kamieniem węgielnym komunistycznej dyktatury książka, jest tu wykorzystana jako przyrząd do wróżenia. Łączy w ten sposób odwieczne ludzkie pragnienie, by poznać swoją przyszłość z poszukiwaniem nowego zastosowania dla wczorajszych ideologii. Praca wyrasta ze specyficznej sytuacji geopolitycznej, którą charakteryzuje krytyczne odrzucenie i deprecjacja jakichkolwiek śladów przeszłości oraz umiejętność pogodzenia się ze zmianami, które jedynie poprzez ból przyniosły nowe wartości, nowe cele i nowe przyszłości. 
  • http://nmedia.avu.cz/~chisa/projects.html

 

 • Kuratorka
  • Marianna Dobkowska
Pobyt twórczy w ramach Visegrad Artists Residency Programme (VARP), we współpracy z Futura, Center for Contemporary Art (Praga).