rezydencja: październik—grudzień 2023

Daria Melnykova [Дар’я Мельникова] (Ukraina)

Daria Melnykova

Urodziła się w Berdiańsku. W 2022 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku sztuki audiowizualne w Charkowskiej Państwowej Akademii Designu i Sztuki. Od 2021 roku odwiedza rezydencje artystyczne w miastach: Bachmut, Mariupol, Charków, Chersoń, Kijów, Przemyśl, Tartu i Graz. W ramach rezydencji prowadziła badania nad przestrzenią ulic, logiką snu i lokalnymi cechami wizualnymi. W swojej twórczości pracuje z archiwami. Zajmuje się fotografiką: miesza fotografię z grafiką, aby przekazywać wrażenia ze snu lub ulicy. Za przedmiot swoich badań wybrała wizualne cechy miejscowości: lokalną kulturę uliczną, estetykę kiczu. „Moją natchnioną mekką, nieironiczną miłością jest przestrzeń ulicy. Badania, w moim rozumieniu, to badanie terytorium, poszukiwanie ciekawostek, archiwizowanie, rozważanie o tym, co widziałeś. W tym celu zajmuję się street huntingiem. Znaleziska uliczne zamieniam w prace graficzne za pomocą materiałów, takich jak: flamastry, klej z brokatem, błyszczące długopisy. Nadaje to moim pracom estetykę pocztówek dziecięcych i pomaga odzwierciedlać zasady kompozycyjne trash designu, nowoczesnej sztuki naiwnej...”

 

Дар’я Мельникова

Народилась в Бердянську. У 2022-му році бакалавринею закінчила Харківську державну академію дизайну і мистецтв за спеціальністю Аудіовізуальне-мистецтво. Від початку 2021-го року відвідувала мистецькі резиденції в таких містах як Бахмут, Маріуполь, Харків, Херсон, Київ, Перемишль, Тарту, Грац. В їх рамках проводила дослідження простору вулиць, логіки сну, локальних візуальних особливостей. У своїй творчості працює з архівами. Займається фотографікою: змішує медіа фотографії та графіки, щоб передавати враження від сну чи вулиці. Фокусом дослідження обрала візуальні особливості місцевостей: локальну культуру вулиці, естетику кітчу. «Моя натхненна мекка, неіронічна любов — це простір вулиць. Дослідження в моєму розумінні — вивчення території, пошук цікавинок, архівування, роздуми про побачене. Для цих цілей я займаюсь стріт хантингом. Я перетворюю вуличні знахідки у графічні твори за допомогою таких матеріалів як фломастери, клей з блискітками, блискучі ручки. Це надає моїм роботам естетики дитячих листівок та допомагає відображати композиційні принципи треш-дизайну, сучасного наїву...”