rezydencja: styczeńluty 2004

Isabelle Arthuis (Francja)

Isabelle Arthuis

w swojej fotografii inspiruje się abstrakcyjnym malarstwem brazylijskim lat 50-tych i ruchem néoconstructivismo carioca. Abstrakcja brazylijska odzwierciedla dla niej stan współczesnej świadomości. Jest w niej wymiar duchowy, głęboka świadomość nieskończonej przestrzeni, ogromu terytorium, intensywności krajobrazu i tego, co się w nim dzieje. Artystka poszukuje w niej, tak jak i w pejzażu Brazylii, wymiaru metafizycznego. Ten wątek powraca w podtytule jej książki, zaczerpniętym z jednej z ksiąg Arystotelesa: Meta Ta Phusika. Oznacza on dla niej moment po formalnym odczytaniu dzieła, kiedy przed widzem staje nowy, daleki od naszej rzeczywistości wymiar. Dokonuje się wtedy swoisty, intymny dialog z duchem. 

Książka, opublikowana w Warszawie jako część pobytu twórczego artystki w ramach programu artists-in-residence laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, jest zbiorem fotografii wykonanych przez Isabelle Arthuis podczas pobytu w Rio de Janeiro, będących zapiskami z jej pracy. Za ich pomocą starała się uchwycić możliwe źródła inspiracji brazylijskich abstrakcjonistów, zapisać formy rzeczywistości, które mogły na nich oddziaływać, dając początek malarstwu konkretnemu. W obrazach konkretnych bliska jest jej pewna płynność, nadana przez formy geometryczne, gdzie koła, plamki, barwne powierzchnie i abstrakcyjne kształty opisują nieskończoność ruchu, przestrzeń bez środka albo posiadającą niestały środek, przemieszczający się bez końca, tak, że widz musi dokonać wysiłku, aby odnaleźć punkt ciężkości. Ciągłe metamorfozy rzeczywistości wytwarzają rodzaj niepokojąco osobliwego napięcia, które artystka stara się oddać także w swoich pracach. Obiektyw odsłania według niej formy rzeczywistości, gry światła i prawa geometrii. Nawet tak prosty zabieg jak odwrócenie obrazu, zmienia sposób odbioru fotografii. Nieustanny dialog czerni z bielą, oddalenia ze zbliżeniem, pozytywu z negatywem - zarówno w jej pracach, jak w układzie i stylistyce samego albumu, ujawnia silne kontrasty na miarę brazylijskiego krajobrazu, narodu i jego kultury. 

Rezydencja powstała we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie i Galerie Le Plateau.