rezydencja: maj—czerwiec 2023

Yulia Danylevska (Юлія Данилевська) (Ukraina)

Yulia Danylevska

Yulia Danilevska urodziła się w Chersoniu, gdzie mieszkała prawie całe swoje życie. Ona i jej bliscy znaleźli się w 2022 roku pod okupacją rosyjską. Po wyzwoleniu Chersonia, ze względu na ciągły ostrzał miasta przez armię rosyjską ona i jej rodzina tymczasowo przenieśli się do Mikołajowa. Yulia marzy o tym, żeby po zakończeniu rezydencji móc wrócić bezpośrednio do swojego rodzinnego miasta, bez konieczności zatrzymywania się w Mikołajewie.

Już od 2004 roku poznawała artystyczne środowisko Chersonia poprzez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Totem”. Na początku tylko obserwowała innych, jedynie od czasu do czasu biorąc udział w performansach i sesjach zdjęciowych. Stopniowo zaczęła ujawniać się też jako artystka. Zaczynała od fotografii i sztuki wideo, później skupiła się na grafice. Z czasem zaczęła też malować na płytkach ceramicznych; zdobione markerami, stały się jej wizytówką

Obecnie zajmuje się tematami związanymi z wojną i przemocą, ich ofiarami, dyskryminacją, stereotypami i płcią. Równie chętnie posługuje się metaforą, jak „językiem dosłownym”. Interesuje ją wizualny wymiar kultowych wyrażeń, slangu i przysłów popularnych na obszarze krajów Europy Wschodniej. Ponadto zajmuje się badaniem i przedstawianiem pojęć i znaków, które pojawiły się po 24 lutego 2022 roku.

Yulia Danylewska bierze udział w projekcie rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy.

_____________________________________________________________

Юлія Данилевська

народилася в місті Херсон, де мешкала майже все своє життя. Тому вона та її близькі опинились в окупації російськими військами у 2022 році. Після звільнення Херсону, через постійні обстріли російською армією, вона та її родина тимчасово переїхали до Миколаєва. Юлія мріє після резиденції повернутися одразу в рідне місто, не заїжджаючи в Миколаїв. 

Ще в далекому 2004 році вона познайомилася з творчою спільнотою Херсона через центр молодіжних ініціатив "Тотем". Спочатку просто спостерігала за іншими художниками та час від часу брала участь у перформансах, фотосесіях. 

Потім поступово почала себе виявляти як мисткиня і шукати близькі їй техніки та медіа. Хоча вона починала з фото та відеоарту, далі вона звузила коло інструментарію візуального мистецтва  до графіки. З часом почала малювати на кахельних плитках. Відтоді плитки розписані маркерами стали ніби візитною карткою Юлії. 

Зараз вона працює з темами: війна, насильства, віктимності, дискримінації, стереотипів та гендеру. Для передачі того чи іншого образу найчастіше вона використовує метафору та «буквальну мову». 

Досить часто Юлія вдається до візуального дослідження крилатих виразів, сленгу та приказок, які є поширеними на території країн східної Європи. Також вона займається вивчення та висвітленням нових явищ, понять та маркерів, які з‘явилися уже після 24 лютого 2022 року.

Юлія Данилевська бере участь в Термінових Резиденціях  проєкті для українських митців.