rezydencja: październik—grudzień 2023

Margo Sarkisova [Марго Саркісова] (Ukraina/Austria)

Margo Sarkisova

(ur. 1997) jest młodą artystką ukraińską, która łączy w swojej rodzinie dwie tożsamości: asyryjską i ukraińską. Margo urodziła się i wychowała w Pokrowsku w obwodzie donieckim (Ukraina). W lutym 2022 roku, w związku z pełnoskalową inwazją Rosji, po raz drugi została uchodźczynią z Charkowa. Po raz pierwszy Margo została zmuszona do przeprowadzki z Doniecka w 2014 roku.
Obecnie mieszka w Grazu (Austria).

Ukończyła z wyróżnieniem Charkowską Państwową Akademię Designu i Sztuki. W styczniu 2020 roku została wybrana do udziału w grupowej wystawie międzynarodowej w Print Center New York (USA). Była jedną z wielu uczestników, którzy wsparli projekt „Padający cień Mriji na ogrody Giardini” w Pawilonie Ukraińskim na 58. Biennale w Wenecji. Uczestniczyła w projektach i wystawach w Niemczech, USA, Bułgarii, Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Grecji.

W swojej praktyce artystycznej porusza tematy tożsamości narodowej, nierówności płci oraz roli kobiet w kulturze asyryjskiej. Od kilku lat pracuje nad pojęciami „domu” i „korzeni” oraz nad tym, jak kontekst kulturowy wpływa na mentalność i życie człowieka.

 

Марго Саркісова

(1997 р.н) молода українська художниця, яка поєднує дві ідентичності в своїй родині: асирійську та українську. Марго народилася і виросла у місті Покровськ, Донецька область, Україна. Зараз вона мешкає у Граці, Австрія. У лютому 2022 року через початок повномасштабної війни з Росією вдруге стала біженкою з Харкова. Перший раз Марго була вимушена переселитися у 2014 році з Донецька.


Закінчила з відзнакою Харківську державну академію дизайну та мистецтв, була вибрана для участі в груповій міжнародній виставці в Принт-центрі Нью-Йорка (США) в січні 2020 року. Була однією з багатьох учасників, які підтримали проект "Падаюча тінь мрії" в садах Джардині в "Українському павільйоні на 58-му Бієнале у Венеції». Брала участь у проектах і виставках в Німеччині, США, Болгарії, Італії, Австрії, Великобританії, Греції.

У своїй художній практиці досліджує теми національної ідентичності, гендерної нерівності та ролі жінки в асирійській культурі. Протягом кількох років вона працює над концепцією "дому" та "коріння", і як культурний контекст впливає на менталітет і життя людини.