zapowiedź

Plany na 2022 rok

Wystawy w pierwszym półroczu, plany dotyczące wydarzeń dyskursywnych i performatywnych, przeglądów filmowych i rezydencji

W 2022 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie można zobaczyć wystawę prac Jarosława Modzelewskiego, wystawę polskiej sztuki niezależnej lat 80. XX wieku, a w przestrzeni Project Roomu wiele projektów artystów młodego pokolenia. Tworzona od 1985 roku kolekcja sztuki współczesnej prezentowana będzie na stałe, w formie magazynu studyjnego, do którego wstęp będą mieli zainteresowani historycy sztuki i studenci uczelni artystycznych. Na deskach sali teatralnej w budynku Laboratorium odbędzie się sześć premier teatru dźwiękowego Bóg i proch. Jesienią odbędzie się 26. edycja międzynarodowego festiwalu sztuk performatywnych Rozdroże. W kinie pojawią się nowe przeglądy. Jak co roku, w ramach rezydencji gościć będziemy artystów i kuratorów z całego świata. Przygotowaliśmy też bogaty program edukacyjny, z warsztatami i oprowadzaniami dla wszystkich grup wiekowych.

Do stycznia 2022 można oglądać wystawę zbiorową Sztuka polityczna, a do kwietnia 2022 ekspozycję nowo zakupionych prac do kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zatytułowaną re[k]wizyty.

Wystawa prac Jarosława Modzelewskiego Kraj nad Wisłą będzie pierwszą przekrojową prezentacją kilku dekad jego twórczości. Porządku ekspozycji nie będzie jednak wyznaczać prosta chronologia, ale wybrane motywy i tematy powracające w malarstwie artysty. 

Celem wystawy Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80. jest ukazanie społeczno-artystycznego zjawiska, jakim był niezależny ruch wystawienniczy, tworzony w latach 198189. W Zamku Ujazdowskim zaprezentowanych zostanie ponad 150 prac 50 artystów, którzy w owym okresie, protestując przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, bojkotowali politykę kulturalną komunistycznej władzy PRL-u. 

Na połowę roku zaplanowana jest inauguracja Magazynu Studyjnego Kolekcji. Około 100 prac z liczącej ponad 3 tysiące obiektów Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej, gromadzonej od 1985 roku, zostanie udostępnionych widzom w magazynie umiejscowionym na parterze Zamku Ujazdowskiego.

W ramach cyklu wystaw Project Room będzie można zobaczyć projekty młodych polskich artystów. W 2022 roku indywidualne wystawy przygotują: Maria Elena Bonet, Paweł Łubkowski, Malwina Migacz i Antonina Konopelska. W połowie roku odbędzie się głosowanie publiczności, w którym widzowie wskażą swoją ulubioną wystawę z edycji {Project Room} 2021/2022, do której zaliczają się oprócz wyżej wymienionych prezentowane w 2021 wystawy: Macieja Rauchakolektywu Młodzi Zdolni Seksowni. Autorka lub autor wybranej przez widzów wystawy otrzyma dodatkową nagrodę finansową w wysokości 20.000 zł netto. W połowie 2022 roku zostanie również ogłoszony otwarty nabór do edycji {Project Room} 2022/2023. Szansę na indywidualną wystawę w Zamku Ujazdowskim będą mieli studenci i absolwenci uczelni artystycznych.

Na publiczność czeka także program edukacyjny składający się z różnych formatów i adresowany do wszystkich grup wiekowych.

Napięcia kulturowe to cykl dyskusji z udziałem artystów, autorów, krytyków sztuki z Europy, których celem jest otwarcie nowych perspektyw w myśleniu o kwestiach, które dzielą współczesne społeczeństwa, takich jak: religia, migracja, prawa kobiet, tożsamość płciowa i kulturowa, Unia Europejska i kultura ponowoczesna. Nie zabraknie też czasu na pytania i wypowiedzi słuchaczy.

W programie sztuk performatywnych pojawi się cykl eksperymentalnych spektakli na pograniczu performansu, muzyki i sztuk plastycznych, realizowanych na podstawie autorskiej sztuki teatralnej Tomasza Mana Bóg i proch, w której dramaturg podejmuje się reinterpretacji znanych powszechnie motywów ze Starego Testamentu. Audio-teatr to nowe zjawisko próba przełożenia tradycyjnej formy teatru radiowego na żywy plan. Przedstawienia realizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaangażują w zupełnie nowy sposób widza, aktora, reżysera, kompozytora i producenta.

Jesienią odbędzie się również 26. edycja festiwalu sztuk performatywnych Rozdroże 2022. W Sali im. Wojciecha Krukowskiego w budynku Laboratorium zobaczymy najciekawsze spektakle teatrów tańca.

Jak co roku, Zamek Ujazdowski stanie się domem i miejscem pracy artystów z różnych zakątków świata. W 2022 roku program rezydencji artystycznych obchodzić będzie jubileusz dwudziestolecia.

Kino w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prezentuje filmy na pograniczu kina i sztuk wizualnych, dokumenty, animacje, kino gatunkowe, eksperymenty, filmy reprezentujące najważniejsze i najciekawsze zjawiska współczesnej kinematografii oraz jej obrzeży. Odbywają się tu spotkania autorskie i dyskusje. To miejsce kojarzone z dobrymi filmami również z tymi, które nie wchodzą do szerokiego obiegu kinowego. W 2022 roku kontynuowany będzie cykl spotkań w ramach klubu filmowego {OD-JAZD}. Zaplanowany jest także nowy cykl filmowy: Polskie kino przyrodnicze.

Aktualny program dostępny jest na stronie www.u-jazdowski.pl.

  • Obraz w tle
    • Jarosław Modzelewski, Co? dwa odrzutowce, Czym? techniką i wegetacją, 2014
Kalendarz wydarzeń