13/09/2019
debata

Jak pozostawać przy problemach? Instytucje sztuki a kryzys środowiska

w ramach projektu Plastyczność planety