Warren Niesluchowski (19462019)

Wspominamy niedawno zmarłego Warrena Niesluchowskiego, pisarza i niezależnego kuratora. Był bliskim przyjacielem Wojciecha Krukowskiego, Zamku Ujazdowskiego, naszym. W 2010 roku wziął udział w wystawie Przyszłość nie jest tym, czym była w Centrum Sztuki Współczesnej.
To nieodżałowana strata.

  • Spacer z pisarzem i niezależnym kuratorem Warrenem Niesluchowskim po Zamku Ujazdowskim i okolicach.
  • Operator: Sylwek Łuczak
  • 1997
  •  Materiał archiwalny Mediateki Ujazdowskiego

Fot. Christoph Draeger

Kalendarz wydarzeń a