Zakup 3 rzeźb autorstwa Ludwiki Ogorzelec: "Preludium", "Prostokątna", "Kokon"