projekt archiwalny

AUT/ART

 • AUT/ART jest realizowanym we współpracy z Fundacją SYNAPSIS projektem artystycznym, w którym dorosłe osoby w spektrum autyzmu zostały zaproszone do udziału w warsztatach. Efektem tej pracy jest powstanie instalacji sensorycznej mówiącej o komunikacji takich osób.

  • Projekt jest wynikiem pracy Działu Edukacji i Upowszechniania Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z dziećmi i dorosłymi będącymi w spektrum autyzmu. AUT/ART był okazją do ich włączenia do procesu twórczego. Poprzez cykl warsztatów zrealizowanych od września do grudnia 2020 wyłoniona w otwartym naborze grupa została zainspirowana do własnej kreacji, czego efektem będzie instalacja oraz działanie performatywne w dniu premiery online 22 grudnia 2020.

 • Doświadczenia z rozmaitymi grupami osób w spektrum autyzmu pokazały, że wejście w przestrzeń sztuki jest dla nich niezwykle pobudzające i pozwala przełamać strach. Zetknięcie z dziełami sztuki, które często są mocno nieprzewidywalne, jest dla tych osób bezpiecznym doświadczeniem zmieniającego się otoczenia, co pozwala im lepiej odnaleźć się w realnym świecie. Bardzo ważne jest to, że do udziału w projekcie zgłosiły się osoby wyraźnie zainteresowane tematem twórczości i sztuki. Kontakt z artystkami i artystami biorącymi udział w projekcie był treningiem komunikacji, nawiązywania kontaktów społecznych, a także przyjemnością spotkania z inspirującymi ludźmi, otwartymi na odmienność.

  • Praca nad projektem miała charakter dynamiczny – nie było narzuconego tematu instalacji, warsztaty prowadzono w taki sposób, by w trakcie pojawił się temat, z którym zmierzą się uczestnicy i który wypłynie z ich potrzeb. W wyniku wspólnej pracy ustalono, że będzie nim komunikacja. Na komunikację składa się wiele drobnych elementów – spojrzenie, gest, słowo, dotyk, tembr głosu –  i okazało się, że jest to zagadnienie niezwykle pojemne i inspirujące wyobraźnię. Zaprojektowana instalacja poprzez abstrakcyjne formy, ruch i muzykę opowiada o komunikacji, jaką podjęła między sobą grupa 6 dorosłych osób oraz 3 artystki, 1 artysta i 2 kuratorki. Zawiera także uniwersalne przesłanie o tym, jakie komunikaty wysyłamy w świat, jak jesteśmy odbierani, a jak myślimy, że odbierają nas inni.

 • Instalacja ma wspólnie wypracowany tytuł Ten pokój chce, który może zostać przez każdego dowolnie dokończony. Z jednej strony nawiązuje on do formalnego wyglądu instalacji, a z drugiej pokazuje, że każdy z uczestników i każda z uczestniczek inaczej odbiera otaczającą ich rzeczywistość. W wypadku osób w spektrum autyzmu jest to bardzo ważne, ponieważ mówi się o nich, że odmian autyzmu jest tyle, ile osób.

 •  

 • Etapy projektu:

  • 1. Warsztaty dotyczące sztuki współczesnej (wrzesień–październik 2020) – prowadzenie Aleksandra Rajska i Anna Szary
   • Warsztaty były realizowane w cotygodniowym i miały na celu integrację uczestników, zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami sztuki, a także z zakresu budowania wystawy, środków formalnych jakimi operują artyści, interpretacji dzieł sztuki. Podczas warsztatów uczestnicy mogli wypróbować rozmaitych sposobów tworzenia, wyrażania siebie i w efekcie została wyłoniona grupa, która zadeklarowała chęć dalszej pracy nad instalacją.

  • 2. Spotkania projektowe i praca nad obiektami – prowadzenie: Matylda Halkowicz i Marta Szostek
   • Warsztaty miały na celu zaprojektowanie obiektów, które razem zbudują instalację. Projektantki bazowały na swoich doświadczeniach i upodobaniach uczestników i uczestniczek. Punktem wyjścia były ich osobiste przedmioty, których kształty zostały przekształcone w abstrakcyjne formy. Bardzo ważny był dobór faktur i kolorów, co także zostało indywidualnie wypracowane. Następnie projekty zostały urealnione i zlecone do produkcji.

  • 3. Warsztaty choreograficzne i praca nad ruchem – prowadzenie Monika Kiwak
   • Warsztaty choreograficzne były okazją do otwarcia uczestników i uczestniczek zarówno na siebie nawzajem, a także do poczucia przestrzeni wokół nich. Za pomocą prostych zadań ruchowych grupa mogła zarejestrować charakterystyczne dla siebie gesty czy sekwencje ruchów, które zostaną wykorzystane w performatywnym działaniu w przestrzeni instalacji.

  • 4. Warsztaty muzyczne i praca nad dźwiękiem – prowadzenie: Patryk Zakrocki
   • Instalacji towarzyszy dźwięk wspólnie zaprojektowany przez grupę podczas warsztatów muzycznych.

 

 • Osoby zaangażowane w projekt: Anna Szary, Aleksandra Rajska, Matylda Halkowicz, Marta Szostek, Monika Kiwak, Patryk Zakrocki.
 •  
 •  
 • Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 •  

 •      .  

 •  

 • Partner