edukacja

{Kreatywna szkoła}

dla grup zorganizowanych ze szkół ponadpodstawowych

 • Nie bulwersuj się
  • Czy sztuka współczesna żywi się skandalem? Skąd tyle kontrowersji wokół prac współczesnych artystów? Co najbardziej bulwersuje publiczność? Czy artyście wszystko wolno? Artyści często w swojej twórczości konfrontują widzów z tematami trudnymi, wstydliwymi, kontrowersyjnymi. Lekcja została opracowana jako prze­wodnik po różnych formach wypowiedzi artystycznych. Uczniowie dostają szansę poznania i zrozumienia sztuki współczesnej oraz jej skomentowania. Dopełnieniem zajęć jest warsztat w formie żywej dyskusji z wykorzystaniem tekstów krytycznych.
  •  
 • Warsztat o warsztacie
  • Co jest najważniejsze w dziele sztuki? Jego temat? Jakość? Przesłanie artysty? A co z materiałem, z którego jest wykonane? Warsztat ma na celu przedstawienie zależ­ności między gotowym dziełem sztuki a użytymi do jego realizacji materiałem i techniką. Pobudza do refleksji na temat relacji medium artystycznego z naszymi wrażeniami i odbiorem dzieła. Pozwala poznać materiały i techniki, jakimi posługują się współcześni artyści.
  •  
 • Język sztuki
  • W oparciu o prace prezentowane na aktualnych wysta­wach w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski uczestnicy warsztatu poznają język, jakim posługuje się sztuka współczesna. Lekcja skłania do wła­snych refleksji i uczy podstawowych zasad analizy dzieła sztuki.
  •  
 • Marmur czy plastik*
  • Jaka jest definicja kiczu? Czy nadal jest aktualna? Jakie miejsce zajmuje kicz w sztuce współczesnej? Jak kultura popularna wkrada się do sztuki wysokiej i odwrotnie? Do refleksji i dyskusji na temat estetyki kiczu i jego miejsca w sztuce wprowadzi uczniów przegląd barwnych przykładów z historii sztuki najnow­szej. W ramach warsztatu uczniowie stworzą kolażena pograniczu kiczu, a może... sztuki?
  •  
 • Wątek i osnowa
  • Czym jest tkanina? Co z niej zostanie, gdy rozłożymy ją na czynniki pierwsze? Towarzyszy nam od stuleci. Jak zmieniała się jej rola na przestrzeni wieków? Na zajęciach nie tylko dowiemy się ciekawych rzeczy o tkaninie, ale spróbujemy również sami ją zrobić.
 •  
 •  
 • Zapraszamy nauczycieli warszawskich szkół do wizyty w ramach projektu Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

  Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymają po 50 zł na każdego ucznia. Kwotę tą można przeznaczyć na zakup warsztatów edukacyjnych, oraz oprowadzania po wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski! Projekt ma na celu wykorzystanie przez uczniów, nauczycieli i rodziców potencjału działających w mieście instytucji.

 • Warsztaty przygotowane do projektu Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą oznaczone są *

 • Zgłoszenia
 • Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:0016:00.
 • Po zgłoszeniu grupy mailowo lub telefonicznie należy odesłać formularz otrzymany mailowo.

Edukacja