21/09/2023
oprowadzanie autorskie

{Sztuka z perspektywy...}

Sławomir Marzec oprowadza po wystawie PRO MORTE. od apokalipsy do Genesis

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie po wystawie Sławomir Marzec. PRO MORTE od apokalipsy do Genesis. O swoich pracach na wystawie oraz ich kontekstach opowie sam autor dzieł Sławomir Marzec.

Sławomir Marzec jst artystą wizualnym, malarzem, twórcą instalacji, performerem, pedagogiem, autorem tekstów, krytykiem i teoretykiem sztuki.

W swojej twórczości rozwija oryginalną ideę obrazu rozważającego, deliberującego. Obrazu zdolnego rozważać fenomen widzialności i sprostać rzeczywistości rozumianej jako dynamiczna złożona wielowymiarowość. Przez wiele lat tematem jego prac było WSZYSTKO, pojęcie, które stanowi swoiste wyzwanie dla naszej wyobraźni i rozumienia. Z jednej strony odwołuje się ono bowiem do niemożliwej i nierealnej całości, a z drugiej ujawnia fragmentaryczność każdej konkretyzacji. Obecne jego prace odnoszą się do niestabilnej ostateczności.

W ramach cyklu {Sztuka z perspektywy...} każdą wystawę można obejrzeć wiele razy – za każdym razem z innej perspektywy: kuratora, artysty, edukatora, wolontariusza, pomagającego przy realizacji wystawy, architekta, psychologa, dziennikarza, choreografa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.

  • Wstęp bezpłatny.
  • Zbiórka w holu głównym.
  • 21/09/2023
    • o 18:00
21/09/2023
18:00