16/11/2023
oprowadzanie autorskie

{Sztuka z perspektywy...}

Kamila Kamińska oprowadza po wystawie Fantomy i membrany

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na oprowadzanie po wystawie Kamili Kamińskiej Fantomy i membrany. O pracach na wystawie oraz o kontekstach, w jakich powstały, opowie sama artystka. 

Malarsko-krawiecki porządek obecny w pracach Kamili Kamińskiej to próba unaocznienia cielesności obrazu, analogicznej do materialności ludzkiego istnienia, ze wszelkimi jego niekiedy niedogodnymi aspektami. Warstwa oddzielająca świat zmysłowy od świata idei przyjmuje w twórczości artystki postać umownego ubrania, bądź mimetycznego odwzorowania skóry. Prace eksponowane na wystawie operują surowym lnianym naprzemiennie szytym i drapowanym płótnem oraz tradycyjną temperową malaturą. Odwołują się do ludzkiej cielesności oraz inspirują pytania o podmiotowość i status obrazu w czasach postępującej wirtualizacji rzeczywistości.

W ramach cyklu {Sztuka z perspektywy...} każdą wystawę można obejrzeć wiele razy  za każdym razem z innej perspektywy: kuratora, artysty, edukatora, wolontariusza pomagającego przy realizacji wystawy, architekta, psychologa, dziennikrza, choreografa, językoznawcy i wielu innych. Perspektyw może być nieskończona ilość, a jedynym ograniczeniem jest czas trwania wystawy.