warsztaty online

Warsztaty dla nauczycieli

Interpretacja sztuki – sztuka interpretacji (nie tylko) na egzaminie maturalnym

„Nie ma w istocie czegoś takiego jak sztuka. Są tylko artyści” – to prowokacyjne zdanie otwiera słynną książkę Ernsta Hansa Gombricha O sztuce [The Story of Art] (1950). Uczony w ten sposób upomina się o przywrócenie ludzkiej twarzy wielkim dziełom, skomplikowanym teoriom estetycznym czy abstrakcyjnym nurtom historii sztuki. Ostatecznie za każdą pracą artystyczną stoi konkretny człowiek – indywidualista i dziecko własnej epoki. Tym razem punktem wyjścia naszych rozważań czynimy kontekst biograficzno-historyczny. Każde spotkanie będzie miało swoich bohaterów – jednego rodzimego, drugiego wziętego z kart powszechnej historii sztuki. Zajrzymy do pracowni, a nawet buduaru. Podejmiemy próbę nawiązania kontaktu z artystkami i artystami, by odkryć, że ich biografie także domagają się interpretatora.

Celem naszego cyklu jest zapoznanie nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych z najistotniejszymi zjawiskami sztuki i kultury współczesnej. Wiedza ta przyda się im nie tylko w przygotowaniu uczniów do egzaminu ośmioklasisty czy matury, lecz także pozwoli urozmaicić lekcje plastyki, języka polskiego, etyki, historii, a także z wychowawcą. Zajęcia te mają charakter warsztatowy, a ich istotną częścią jest wspólna refleksja nad możliwymi rozwiązaniami dydaktycznymi i dobrymi praktykami edukacyjnymi.

Zajęcia mają charakter webinariów (internetowych spotkań). Dyskutujemy i wspólnie szukamy rozwiązań. Dołącz do inspirującego projektu!

 

Bohaterki i bohaterowie naszych spotkań:

07/03/2024, 18:05–19:35: Olga Boznańska, Edward Hopper

21/03/2024, 18:05–19:35: Zofia Stryjeńska, Andy Warhol

11/04/2024, 18:05–19:35: Władysław Hasior, Francis Bacon

25/04/2024, 18:05–19:35: Andrzej Wróblewski, Pablo Picasso

Uwaga zmiana! 23/05/2024 na 06/06/2024, 18:05–19:35: Zdzisław Beksiński, Edvard Munch

 

O prowadzącym:

Piotr Sebastian Ślusarczyk - doktor nauk humanistycznych, metodyk, edukator, czynny zawodowo nauczyciel języka polskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Program edukacyjny Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski finansowany ze środków

Prowadzenie:

Piotr Sebastian Ślusarczyk

Warsztaty odbywają się online

Czas trwania:

marzec 2024 - czerwiec 2024

Kurs bezpłatny - finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Liczba miejsc ograniczona