06/11/2018
film

Obłoki płyną nad nami

reż. Anna Konik, Polska 2018, 89'

Artystyczny dokument filmowy. Powstał z potrzeby zapisania historii i doświadczeń pewnej lokalnej społeczności ludności żydowskiej, polskich przesiedleńców z Kresów oraz mniejszości niemieckiej - budującej tożsamość małego miasteczka na Górnym Śląsku o dźwięcznej nazwie Dobrodzień (Guttentag). Są to rodzinne strony Anny Konik, jej rodzice zamieszkali tam jako repatrianci wysiedleni z terenów znajdujących się obecnie na wschodniej Ukrainie. Zawiłe życiorysy ludzi, narracje miejsc i wydarzeń, losy Niemców, Żydów i Polaków splatają się we wspólną historię Dobrodzienia. Losy rodzin związanych z tym miasteczkiem są bardzo różne - jedni są tu od zawsze, inni doświadczyli brutalnych przesiedleń, jeszcze inni uciekli lub zostali wywiezieni.

Artystka zbudowała filmową opowieść z mikronarracji ludzi z różnych generacji żyjących w Dobrodzieniu przed II wojną światową, w czasie wojny, a później w PRL, z zachowanych zdjęć, relacji z gazet i kronik, oddała też głos lokalnej architekturze i przyrodzie, zmieniającym się w zgodzie z następującymi po sobie porami roku. Nieśpieszny rytm filmu, powracająca wielokrotnie sceneria kilku wybranych lokacji z miasteczka i okolicy, a także powtarzająca się perspektywa, z jakiej filmowała je kamera, nadały tej pracy rys intymny i uniwersalny zarazem. Jednak najważniejsza w tym utworze jest tracąca pamięć matka artystki, której postać pojawia się na ekranie jak refren. To ona stała się punktem wyjścia do przyjrzenia się demencji kolektywnej w kontekście historycznych, politycznych i społecznych zdarzeń. Luki w historii, zamazywanie faktów, wypieranie z pamięci, to jedynie część procesu przemijania i zmian. Po dotkniętych tragicznymi, nierzadko traumatycznymi doświadczeniami ludziach żyjących w tym miejscu pozostały strzępy wspomnień, świadomość rozpadu, milczenie i pustka. Anna Konik próbuje wypełnić ją wydobytymi  z zapomnienia słowami i obrazami.

Premiera filmu miała miejsce w konkursie polskim na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym w maju tego roku.

 • Pokaz filmu i spotkanie z artystką
 • Rozmowę poprowadzi Konrad Schiller
 • Język
  • polski, angielski, niemiecki, napisy: polskie, angielskie
 • Bilety
  • 14 zł normalny
  • 12 zł ulgowy
  • 10 zł z kartą widza
06/11/2018
19:30
Repertuar