cykl

{Researchled filmmaking. Twórczość jako metoda badawcza}

{Research-led filmmaking. Twórczość jako metoda badawcza} to cykl pokazów filmów na styku dokumentu eksperymentalnego i badań naukowych.

Wizualne metody badawcze wykorzystywane są w wielu dziedzinach. Jednak najbardziej rozpowszechnione są w dwóch antropologii wizualnej i filmoznawstwie. Antropologia wizualna ma swoje źródła w filmie etnograficznym i ciągle poszukuje nowych narzędzi do opisu rzeczywistości i zmian na własnym obszarze. Filmoznawcza eseistyka z kolei rozwija się zarówno w internecie, jak i w polu akademickim. 

Chcemy przyjrzeć się instytucjonalnemu umocowaniu prezentowanych zjawisk, ponieważ to właśnie instytucje np. uczelnie czy czasopisma sankcjonują je i nadają im walor naukowości. O tym, co uznajemy za praktykę naukową, a co za artystyczną, decyduje kontekst.  

Projekt ma formę zarówno prezentacji różnych instytucji łączących oba te pola, jak i pokazów filmów, będących efektem tej pracy. Uczestniczą w nim dyrektorzy instytucji, akademicy, naukowcy-filmowcy reprezentujący różne dziedziny.