03/06/2019
film

Rewolucja Szkoła 19181939

reż. Joanna Grudzińska, Francja 2016, 52'

Film, oparty na unikatowych archiwaliach, opowiada historię walki o nową szkołę. 

W straumatyzowanej Europie po I wojnie światowej pedagodzy wierzą, że świat bez przemocy jest możliwy. We Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Polsce, ZSRR i Włoszech osoby takie jak Maria Montessori, Celestin Freinet, Ovide Decroly, Janusz Korczak czy Alexander Neill głęboko zmieniają myślenie o edukacji, umieszczając dziecko w jej centrum. Działając wbrew utartym schematom zranionych i skostniałych społeczeństw, w których żyją, starają się wymyślić inną szkołę. Szwajcarski pedagog Adolphe Ferrière powołuje Międzynarodową Ligę Nowej Edukacji, stworzoną na wzór Ligi Narodów. Dwadzieścia lat później, gdy gorączkowe debaty Ligi przekształcą się w ugruntowany podział na pragmatyków i idealistów, wraz z zapanowaniem totalitaryzmów marzenie zmiany załamuje się i ostatecznie zostaje zniweczone u progu nowej wojny.

Jakkolwiek marzenie to  o progresywnej edukacji rozbiło się o reżimowe ideologie XX wieku, to jego echo rezonuje w murach współczesnych szkół bardziej niż kiedykolwiek. Edukacja pozostaje bowiem w centrum każdego projektu społecznego i politycznego.

 

  • Film prezentowany w ramach współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z Biennale Warszawa. Wydarzenie towarzyszy wystawie Dotknij sztuki, cyklowi edukacyjnemu Nauczyciel w Centrum oraz Zorganizujmy swoją przyszłość Rewolucja Szkoła 1918-1939 Biennale Warszawa 2019 / Przestrzeń bez końca.
  • Wstęp wolny
  • Język: francuski, napisy: polskie
03/06/2019
20:00
Repertuar