10/02/2019
film

Blokada

[Blockade], reż. Siergiej Łoźnica, Rosja 2005, 52'

Mistrzowski film montażowy Siergieja Łoźnicy zbudowany jest wyłącznie z materiałów filmowych z oblężonego w czasie II wojny światowej Leningradu, znalezionych w moskiewskich archiwach. Nieme w oryginałach obrazy zostały tu uzupełnione o skrupulatnie zrekonstruowaną ścieżkę dźwiękową. Zabieg ten przyniósł niezwykły efekt nie wrażenie przywoływania przeszłości, jakie zwykle towarzyszy montażom archiwaliów, a jakby reanimacji rzeczywistości, bezpośredniego z nią kontaktu właściwego czasowi teraźniejszemu.

Obrazy dzielnie trzymającego się, mimo blokady, miasta zastępują powoli świadectwa coraz bardziej makabrycznej rzeczywistości. Wciąż jednak są to obrazy komponowane z najwyższą kulturą wizualną i znajomością europejskiej tradycji ikonograficznej. Blokada pozwala obcować z kunsztem znakomitych radzieckich operatorów.

Pokaz filmu organizowany we współpracy z wydawnictwem Znak i połączony z promocją książki Leningrad. Dzienniki z oblężonego miasta autorstwa Alexis Peri.