Specjalista/tka w Dziale Rozwoju Partnerstw

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od 30 lat prowadzi szeroką działalność, polegającą na organizowaniu wystaw, przedstawień teatru i tańca współczesnego, koncertów muzycznych. W Zamku Ujazdowskim działa też kino i program rezydencji artystycznych.
 •  
 • Aby zapewnić skuteczne pozyskiwanie funduszy na naszą działalność, poszukujemy
  • Specjalisty/tki  w Dziale Rozwoju Partnerstw
   • (umowa o pracę, miejsce pracy Warszawa)
 •  
 • Zadania
  • 1. pozyskiwanie funduszy ze środków publicznych
   • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów do konkursów MKiDN, innych konkursów krajowych
   • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych (MKiDN, NCBiR, fundusze norweskie i EOG)
   • przygotowywanie wniosków do naborów instytucji zagranicznych
   • przygotowywanie raportów po zakończonych projektach
  • 2. asystowanie w pozyskiwaniu funduszy ze środków prywatnych
   • komunikacja z partnerami komercyjnymi Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
   • pomoc w tworzeniu ofert sponsorskich i w przygotowywaniu raportów
  •  
 • Wymagania
  • doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie (preferowane ze środków MKiDN)
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom min. B2 (warunek konieczny)
  • biegłość w pisaniu poprawnych językowo tekstów
  • umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji
  • inicjatywa, asertywność, bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie
  • atutem będzie znajomość specyfiki pracy przy projektach z zakresu kultury współczesnej
 •  
 • Oferujemy
  • ciekawą pracę w ważnej publicznej instytucji kultury
  • zatrudnienie na umowę o pracę do końca roku z możliwością przedłużenia
  • rozwój zawodowy i pracę przy dużych krajowych oraz międzynarodowych projektach artystycznych
  • własne stanowisko pracy biurko, komputer, telefon
  • pracę w Zamku Ujazdowskim, pięknym obiekcie położonym na Trakcie Królewskim, w centrum Warszawy
 •  
 • Zgłoszenia zawierające:
  • CV format pdf
  • opis doświadczeń w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków grantowych (tytuły programów, tytuły projektów, lata realizacji, wartości projektów, najbardziej problematyczne kwestie w trakcie realizacji i środki jakie zostały podjęte aby je rozwiązać)
  • odpowiedź na zadanie (treść zadania poniżej)
  • referencje (mile widziane)
 • należy przesyłać do dnia 31/03/2019 na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl. W  tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista/-ka ds. pozyskiwania funduszy.
 •  
 • Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:
  • Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 • Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 •  
 • Treść zadania*:
  • Wyobraź sobie, że Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest w mailowym kontakcie z Ambasadą Belgii w Warszawie, która zadeklarowała pokrycie kosztów (przeloty i zakwaterowanie) 4-dniowej wizyty studyjnej w Antwerpii kuratora Zamku Ujazdowskiego. Pracownik (kurator) spotkał się tam z kuratorami Muzeum Sztuki Nowoczesnej M HKA oraz 2 artystami i nawiązał międzyinstytucjonalną współpracę z założeniem przygotowania wspólnego projektu artystycznego w Warszawie w 2018r. Poinformuj w mailu w języku angielskim przedstawiciela Ambasady Belgii o tym, że wizyta przebiegła pomyślnie i współpraca między instytucjami zostanie niebawem sformalizowana w celu przyszłych wspólnych planów artystycznych.
  • Zapytaj także, na jakiej zasadzie Ambasada zwróci Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wydatki poniesione w związku z odbytą przez kuratora wizytą dysponujemy fakturami za przeloty i noclegi wystawione na Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nie podpisywaliśmy żadnej umowy, ponieważ Ambasada uznaje mailową deklarację wsparcia, nie otrzymaliśmy też przyznanej sumy przed dokonaniem zakupów.
  • Kurator otrzymał deklarację wsparcia w kwocie 5000 PLN, ale wizyta wyniosłą ją mniej - 2800 zł. Zapytaj, czy w tej sytuacji resztę pieniędzy moglibyśmy wykorzystać na dofinansowanie wizyty studyjnej Belgów w Warszawie, tj. kuratora i 2 artystów związanych z M HKA.
 •  
 • * odpowiedzi służą jedynie procesowi rekrutacji i nie zostaną wykorzystane i rozpowszechnione przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.