Transfashional. Eksperymentalna moda w kontekście sztuki​

Czy sztuka i moda potrafią odpowiadać na aktualne problemy społeczne, ekonomiczne, kulturowe i ekologiczne oraz kształtować nowe paradygmaty? Tematem prezentacji Transfashional jest zaangażowanie i wkład artystów i projektantów w te kwestie. Na pokaz składają się prace twórców u progu kariery z Wielkiej Brytanii, Polski i Austrii.