W związku z awarią macierzy dostęp do cyfrowego Archiwum U-jazdowskiego jest obecnie niemożliwy, jednak już wkrótce zostanie on przywrócony.

Mediateka to cyfrowe archiwum U–jazdowskiego – przegląd fantastycznych rejestracji audio-wideo, nagrań performansów, koncertów, archiwalnych rejestracji festiwali, wreszcie szereg dokumentalnych fotografii wystaw i towarzyszącym im dokumentów oraz plakatów. Stanowimy inspirację, wspieramy ludzi w poszerzaniu wiedzy o sztuce. To > 10000 fotografii, > 1000 dokumentów, > 500 materiałów filmowych z lat 1988-1999. Kolejne materiały z lat 1999–2024 w opracowaniu uzupełniamy na bieżąco.

Portal sztuki, który upubliczniamy jest jednym z podstawowych narzędzi do budowania kolekcji w przestrzeni wizualnej/cyfrowej, miejscem udostępniania naszych zasobów/archiwów i dokumentacji dla wszystkich zainteresowanych. Otwiera nowe pola do prezentacji, edukacji, upowszechniania, a także zupełnie nową jakość w zakresie dostępu do sztuki zgromadzonej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zachęcamy do poszukiwań, odkrywania, eksploracji w naszych unikalnych zasobach na stronie mediateka.u-jazdowski.pl .