audioteatr

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Miłujcie waszych nieprzyjaciół to seria sześciu prapremierowych spektakli audio-teatru zrealizowanych na podstawie autorskiej sztuki teatralnej Tomasza Mana. Tytuł odnosi się do słów Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają” (Mt 5, 44–48). Jezus w swojej rewolucyjnej radykalnej nauce proponuje zastąpienie prawa odwetu prawem miłości. Rezygnacja z osobistych i bardzo często słusznych uprzedzeń w stosunku do drugiego człowieka jest podstawą porozumienia między ludźmi. Odstąpienie od niechęci, nienawiści i pragnienia zemsty jest zadaniem, które stoi przed każdym.

Jezus nie dzieli ludzi na dobrych i złych, patrzy na każdego osobno – w dobrych dostrzega skłonność do złego, a w złych – tęsknotę za dobrem. Według niego miłością należy obdarzać nie tylko przyjaciół i bliskich, ale każdego – nawet wroga. Ta idealistyczna, niemalże niemożliwa, często nawet nielogiczna postawa stanowi podstawę jego nauki.

Sztuka teatralna reinterpretować będzie powszechnie znane idee ewangeliczne: „miłujcie waszych nieprzyjaciół”, „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”, „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”, „nie możecie służyć Bogu i mamonie”, „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Będą to uniwersalne historie, które rozgrywać się będą współcześnie. Sytuacje będą dramatyczne, a postacie postawione wobec trudnego wyboru, jaką drogę obrać. Czy w podjęciu decyzji przydadzą się wskazania z Ewangelii?

  • Reżyseria cyklu
    • Tomasz Mann
Cykl sfinansowany ze środków
Parterzy medialni