13/12/2017
seminarium

Spotkanie z Barbarą Steiner, dyrektorką Kunsthaus Graz

w ramach cyklu Curating Institution

  • Czy i w jakich warunkach możliwe jest budowanie krytycznej instytucji sztuki współczesnej? Czy instytucje sztuki współczesnej powinny odnosić się do zachodzących globalnie zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych? To dwa zasadnicze pytania, jakie stawiane są przez projekt Curating Institution, przygotowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

    • Pytania te zadane zostały również dr Barbarze Steiner, głównej dyrektorce Kunsthaus w Grazu, która będzie gościem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach projektu Curating Institution.
  • Biorąc pod uwagę fakt, że sztuka współczesna funkcjonuje w procesach ekonomii społecznej i to one często determinują zasady uczestniczenia w obiegu artystycznym, Barbara Steiner zwraca uwagę na ważny element, który często znika z pola widzenia instytucji sztuki, czyli poczucie wspólnotowości i dobra wspólnego. Podczas prezentacji odniesie się również do tematu samego miejsca, jakim jest instytucja wystawiennicza. Bazując na doświadczeniu Kunsthaus w Grazu, podda refleksji idee budowania instytucji jako miejsca styku przestrzeni publicznej i prywatnej.
Przy wsparciu