13/12/2017
seminarium

Diagnozowanie przyszłości. Rola krytycznej instytucji sztuki współczesnej

Seminarium z dr Barbarą Steiner, dyrektorką Kunsthaus Graz,w ramach cyklu {Curating Institution}

  • Czy i w jakich warunkach możliwe jest budowanie krytycznej instytucji sztuki współczesnej Czy instytucje sztuki współczesnej powinny odnosić się do zachodzących globalnie zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych? Czy instytucje sztuki współczesnej powinny odnosić się do zachodzących globalnie zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych? To dwa zasadnicze pytania, jakie stawiane są przez projekt {Curating Institution}, przygotowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
    • Pytania te zadane zostały również dr Barbarze Steiner, głównej dyrektorce Kunsthaus w Grazu, która będzie gościem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach projektu {Curating Institution}.
  • Biorąc pod uwagę fakt, że sztuka współczesna funkcjonuje w procesach ekonomii społecznej i to one często determinują zasady uczestniczenia w obiegu artystycznym, Barbara Steiner zwraca uwagę na ważny element, który często znika z pola widzenia instytucji sztuki, czyli poczucie wspólnotowości i dobra wspólnego. Podczas prezentacji odniesie się również do tematu samego miejsca, jakim jest instytucja wystawiennicza. Bazując na doświadczeniu Kunsthaus w Grazu, podda refleksji idee budowania instytucji jako miejsca styku przestrzeni publicznej i prywatnej.
  •  
  • Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.
  • Zapisy na seminarium
Przy wsparciu