13/10/2017
dyskusja

Spotkanie z Kęstutisem Kuizinasem, dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie

w ramach cyklu Curating Institution

Projekt Curating Institution otwieramy wykładem i prezentacją Kęstutisa Kuizinasa, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie; ich przedmiotem będzie prześledzenie pracy nad powstawaniem Pomnika Wolności na placu Łukiskim w Wilnie. Kęstutis Kuizinas w swoich rozważaniach proponuje spojrzeć na pracę nad tym projektem jako swoiste kuratorowanie pomnika, przed którym stanęło niespodziewanie kierowane przez niego Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie. Prace nad monumentem przechodziły długi proces, ogłoszono otwarty konkurs, który nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i dalsze plany zostały zawieszone. W ostatnim czasie decyzją litewskiego rządu powrócono do koncepcji upamiętnienia odzyskania niepodległości. Prace nad realizacją projektu przekazane zostały instytucji zajmującej się sztuką współczesną. Zarówno kontekst powstania samego Pomnika Wolności, jak i jego lokalizacja plac Łukiski przykuwają uwagę opinii publicznej, władz, mediów i różnych grup politycznych. Kęstutis Kuizinas i prowadzona przez niego instytucja stanęli w obliczu realnego wyzwania, jak podjąć i zrealizować temat pamięci miejsca, wydarzeń historycznych, jak odnieść się do aktualnej polityki historycznej, jak negocjować między zróżnicowanymi stanowiskami i grupami społecznymi? To pytania, na które odpowiedzią będą prezentacja i wykład, dzięki którym prześledzimy proces pracy nad Pomnikiem Wolności. Spotkanie ma na celu również przybliżyć strategię krytycznego podejścia kuratorskiego instytucji do pracy w kontekście oczekiwań polityczno-społecznych i możliwości dojścia do porozumienia.

Spotkanie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski

13/10/2017
18:00
Wydarzenie powiązane z:
{Curating Institution} a