13/1006/11/2016
wystawa

Anita Mikas

Dlatego, że wioska jest mała, można z niej zobaczyć więcej świata

Bohater książki Georga Pereca Człowiek, który śpi pewnego dnia decyduje się więcej nie robić już nic. Porzuca studia, przyjaciół, całe swoje dotychczasowe życie i wycofuje się ze świata. Zostaje w niewielkim pokoju na poddaszu, który od tej pory będzie wyznaczał horyzont jego myśli i bycia. Odnalazł on tam swoją bezludną wyspę, gdzie prowadzi oszczędne życie, szczególnie w zakresie dopuszczania do siebie bodźców zewnętrznych. Anita Mikas natomiast postanowiła odszukać ich więcej na geograficznej mapie świata. Przygotowany przez nią przewodnik uposaża udręczonego cywilizacyjnym gwarem wędrowca przede wszystkim w wiedzę praktyczną: jak na taką wyspę dotrzeć i jak przygotować się do tej podróży. Nowy wspaniały świat jest na wyciągnięcie ręki zachęca artystka. Na próbę muszą jednak zostać wystawione nie tylko codzienne wygody, ale też więzi społeczne. Redukcja potrzeb i pragnień jest tu warunkiem sine qua non szczęścia, które oznacza poznanie siebie i życie w zgodzie z naturą. A zupełnie pragmatycznie, chodzi przecież o trochę pożywienia i dach nad głową.

Na wystawie znajdziemy też obrazy z wizerunkami wysp. Artystka maluje je z ogromną czułością: czułością gestu malarskiego, zapomnienia się w mantrycznym nakładaniu farby na płótno, ale też tęsknoty za dziewiczą przyrodą i marzeniu o ucieczce ze społeczeństwa. Zmysłowy, lekki, by nie powiedzieć eteryczny charakter tego przedstawienia wybrzmiewa dzięki oszczędnej formie i delikatności stylu Mikas. Mieści w sobie spektrum emocji towarzyszących marzeniu o Eldorado od smutku, resentymentów i rozlewających się stanów melancholii, po niepewność i lęki, ale też ekscytacje antycypujące błogość spełnienia.

Kosmografia według Mikas wybrzmiewa przede wszystkim w zestawieniach skali. Opisuje świat przez pryzmat pojedynczej ludzkiej egzystencji, która umieszczona jest w szerokiej geograficznej, kulturowo-społecznej czy wręcz filozoficznej perspektywie i jednocześnie takową perspektywę wyznacza. Artystka splata ze sobą nie tylko delikatne obrazy z surowym opisem w przewodniku, ale też wielkoformatową mapę bezludnych wysp z reprezentacją świata sprowadzoną do modelu pokoju, w którym mógłby żyć bohater Pereca.

Partner
Patroni medialni Bank Pekao Project Room