19/0701/09/2023
otwarty nabór

Otwarty nabór dla artystek i artystów

do udziału w cyklu wystaw {Project Room} 2023/2024 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski