18/06/2012

Vasyl Cherepanyn

Ukrainian Body: Art/Knowledge/Politics Interactions

Dr Vasyl Cherepanyn jest dyrektorem Centrum Kultury Wizualnej (Visual Culture Research Center), niezależnej platformy zrzeszającej artystów, aktywistów i badaczy oraz redaktorem ukraińskiej edycji Krytyki Politycznej.

Do 29 marca 2012 Centrum Kultury Wizualnej działało jako wydział Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Wydział ten został zlikwidowany przez władze Akademii w reakcji na zorganizowaną przez Centrum wystawę Ukrainian Body. Prezentując działania Centrum Kultury Wizualnej i okoliczności zamknięcia wystawy, a następnie wydziału, Vasyl Cherepanyn nakreśli relacje między wiedzą, sztuką i polityką we współczesnej Ukrainie.