12/05-04/06/2023
otwarty nabór

Rezydencje kryzysowe dla artystów z Ukrainy

Pobyty twórcze w Warszawie latem i jesienią 2023

 • Kontynuując pracę nad projektem Rezydencji Kryzysowych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oferuje dwumiesięczne rezydencje dla artystek i artystów posiadających obywatelstwo ukraińskie.
  • Rezydencje zapewnią artystom i artystkom możliwość kontynuowania praktyki artystycznej, bezpieczne miejsce do życia i pracy, oraz wsparcie finansowe. W 2023 roku okres trwania rezydencji zostaje przedłużony, aby umożliwić artystkom i artystom rozwinięcie projektów badawczych lub artystycznych, działania na rzecz warszawskiej społeczności i osób z Ukrainy znajdujących się w Polsce oraz nawiązywanie profesjonalnych kontaktów z osobami pracującymi polskiej sztuce i kulturze.
 • Chcemy, aby aktywność artystów i artystek w naszej instytucji zaowocowała wystawą w 2024 r., podsumowującą doświadczenia naszych rezydentów i rezydentek z Ukrainy.
 •  
 • Rezydencja pokrywa poniższe koszty i zapewnia:
  • → stypendium w wysokości 9000 zł (na 2 miesiące), które obejmuje koszty podróży;
  • → bezpłatne zakwaterowanie (przestrzeń do życia i pracy) na 2 miesiące w terminach
   • 03/0731/08/2023
   • 02/10 06/12/2023
  • → możliwość zakwaterowania wspólnie z rodziną;
  • → bezpłatny dostęp do biblioteki, galerii i kina oraz pozostałych obiektów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;
  • → wsparcie administracyjne i kuratorskie.
 •  
 • Wymagania:
  • → obywatelstwo ukraińskie;
  • → minimalny wiek: 18 lat;
  • → znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • → otwartość na komunikację i publiczne prezentowanie swojej pracy podczas trwania rezydencji;
  • → doświadczenie w pracy artystycznej;
  • → odpowiednie wykształcenie lub inne doświadczenie zawodowe jest mile widziane.
 •  
 • Zgłoszenia:
  • Prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://forms.office.com/e/wmj0k8jFim nie później niż 4 czerwca 2023 r., 23:59 CET.
 • .
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • → Aktualny, krótki biogram (do 200 słów);
  • → Krótki opis obszaru zainteresowań, najlepiej w formacie, który pozwoli nam lepiej zrozumieć sens twojej pracy artystycznej (do 500 słów);
  • → Aktualne portfolio (do 10 stron, plik pdf do 10 MB), zawierające dokumentację przedstawiającą dotychczasowe doświadczenie aplikanta/aplikantki w pracy z motywami i tematami, wokół których skupione są rezydencje.
 • Prosimy mieć na uwadze obowiązujące przepisy prawa dotyczące przekraczania granicy ukraińskiej. W razie potrzeby, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wystosuje listy zapraszające dla artystów i artystek wyłonionych w wyniku naboru.
 •  
 • _____________________________________
 •  
 • В 2023 році Центр Сучасного Мистецтва Замек Уяздовський, пропонує резиденції терміном 2 місяці для митців з України які проживають в Україні, в рамках продовження Програми Термінових Резиденцій.
  • Програми Термінових Резиденцій прагне надати художникам можливість продовжити свою мистецьку практику, пропонуючи безпечне місце для проживання та роботи, а також фінансову підтримку. Більш довгий період резиденцій дає можливість розвинути свій дослідницький чи мистецький проект, працювати на користь громад у Варшаві та переміщених осіб з України в Польщі, а також налагодити професійні зв'язки з культурним середовищем в Польщі. 
 • Ми хочемо, щоб результатом діяльності митців, у нашій інституції, стала виставка в 2024 році, яка підсумує досвід наших українських резидентів.
 •  
 • Резиденція покриває наступні витрати та надає можливості для учасників:
  • — стипендія 9000 злотих (на 2 місяці), яка включає витрати на проїзд
  • — безкоштовне проживання (студія з можливістю проживання та праці ) 2 місяці, в такі періоди
   • 03/0731/08/2023,
   • 02/1006/12/2023;
  • — можливість приїхати з родиною
  • — безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій Центру Сучасного Мистецтва Замек Уяздовський. 
  • — адміністративна та кураторська підтримка.
  •  
 • Вимоги до аплікантів
  • — українське громадянство; 
  • — мінімальний вік 18 років; 
  • — володіння англійською мовою на рівні вільного спілкування
  • — відкритість до публічної комунікації та представлення своїх практик під час резиденції; 
  • — професійний досвід; 
  • — профільна фахова освіта та/або інша професійна підготовка є бажаною, але не обов’язковою. 
  •  
 • Як подати заявку
  • Надсилайте заявку англійською або українською мовами, заповнивши форму
  • за адресою: https://forms.office.com/e/wmj0k8jFim не пізніше 4 червня 2023 року, 23:59 CET (а центральноєвропейським часом)
  •  
 • Заявка повинна містити 
  • — Оновлену коротку біографію (до 200 слів).
  • — Короткий мотиваційний лист з викладенням вашої зацікавленості. Ми будемо вдячні за формати, які дозволять нам краще зрозуміти вашу практику (до 500 слів)
  •  
 • Портфоліо англійською мовою обсягом до 10 сторінок (pdf-файл до 10 МБ) що засвідчує попередній досвід заявника у сферах і темах, на яких фокусується резиденція.
 • Будь ласка, візьміть до уваги законодавчі акти/правила/постанови, що стосуються перетину українського кордону. У разі потреби, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski підготує запрошення для художників, що були відібрані в результаті конкурсу.

 

 • Zgłoszenia

  • Prosimy o przesłanie zgłoszenia w języku angielskim lub ukraińskim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://forms.office.com/e/wmj0k8jFim nie później niż 04 czerwca 2023 r., 23:59 CET.

  • W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na mail: o.drozd@u-jazdowski.pl

 • Як подати заявку

  • Надсилайте заявку англійською або українською мовами, заповнивши форму

  • за адресою: https://forms.office.com/e/wmj0k8jFim не пізніше 4 червня 2023 року, 23:59 CET (а центральноєвропейським часом)

  • У разі додаткових питань, просимо писати на адресу e-mail: o.drozd@u-jazdowski.pl

12/05-04/06/2023