otwarty nabór

Program Odyssée 2022

Otwarty nabór na rezydencję

 • ACCR (The Association of Cultural Encounter Centres) ogłasza nabór projektów do programu Odyssée. Program skierowany jest do artystów, badaczy i osób profesjonalnie zajmujących się kulturą, mieszkających poza Francją i zamierzających zrealizować projekt w instytucjach kultury znajdujących się w zabytkowych budynkach.
  • W poprzednich edycjach programu wzięło udział ponad 700 artystów z 79 krajów, realizując projekty z dziedzin takich jak muzyka, architektura, sztuki wizualne, dramaturgia, animacja, fotografia, dziennikarstwo czy scenopisarstwo.
 • Aplikację można składać do 15 marca 2022 roku.

 •  

 • Aplikujący na rezydencję muszą wybrać jeden z francuskich ośrodków kultury (lista znajduje się online) oraz wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem https://forms.gle/pPES4i6eAJG58bnC6 przed 15 marca 2022.Do formularza należy załączyć dokumenty nazwane w następujący sposób: Typ_dokumentu_NAZWISKO_Imię , np. CV_SMITH_John.

 • Aplikacje na rezydencję w dziedzinie zarządzania kulturą oraz networkingu powinny zostać wysłane bezpośrednio do ACCR przed 15 marca 2022. Formularz znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/pPES4i6eAJG58bnC6. Do formularza należy załączyć dokumenty, nazwane w następujący sposób: Typ_dokumentu_NAZWISKO_Imię , np. CV_SMITH_John.

  • Aplikujący muszą wybrać instytucję/instytucje z listy  Centra we Francji (Centres in France) co najmniej jedną, ale nie więcej niż trzy.

 • Aplikujący, którzy chcą zgłosić projekt w ramach rezydencji w instytucjach we Francji oraz instytucjach należących do międzynarodowej sieci ACCR, mogą wybrać jedną z instytucji znajdujących się na liście. W takim przypadku projekt, który chcą realizować w ramach rezydencji, musi być zgodny z założeniami programowymi/linią programową instytucji, którą wybiera kandydat.

  • 2/3 rezydencji odbędzie się we Francji, pozostałe 1/3 w wybranej przez aplikującego instytucji należącej do międzynarodowej sieci ACCR, wśró których znajduję się m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

 • Aplikacje powinny zawierać:

  • CV/ krótką biografię

  • opis proponowanego projektu, zgodny z założeniami programowymi/linią programową instytucji goszczącej

  • portfolio wybranych prac oraz link do strony z dokumentacją projektów

  • list motywacyjny

  • list polecający

  • dokument potwierdzający miejsce zameldowania (np. aktualny rachunek za prąd czy telefon)

  • skan paszportu lub dowodu.

 • Program The Odyssée zapewnia rezydentom stypendium w wysokości 1200 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży (do określonej kwoty, w zależności od odległości kraju ich zamieszkania do wybranej instytucji). Pobyt w instytucji jest bezpłatny.

 • Niektóre instytucje oferują wyżywienie na miejscu lub zwracają wydatki za wyżywienie do określonej kwoty. Gdy tylko jest to możliwe, instytucja zapewnia materiały i zasoby potrzebne do realizacji projektu. Czas trwania rezydencji: od jednego do sześciu miesięcy.

 • Harmonogram naboru:

  • koniec kwietnia 2022: obrady komisji

  • maj czerwiec 2022: ogłoszenie wyników

  • Jesień 2022 lato 2022: pobyty rezydencyjne
  •  
 • W przypadku pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: residences@accr-europe.org
 • Prosimy o nieczekanie ze złożeniem aplikacji do ostatniego momentu
 • Termin składania aplikacji
  • do 15/03/2022
 • Ogłoszenie wyników
  • maj czerwiec 2022
 • Pobyty rezydencyjne
  • Jesień 2022 lato 2022\
 • Aplikacje należy przesłać przez formularz
Otwarte nabory na rezydencje