otwarty nabór na rezydencję artystyczną

Rezydencje artystyczne i udział w wystawie w Ramallah w 2018

Otwarte zaproszenie dla artystów do zaangażowania się w prowadzony przez miasto Ramallah w Palestynie program Mamarat [Ścieżki] wchodzący w skład Qalandia International 2018.

Mamarat [Ścieżki] to uruchomiony przez miasto Ramallah program pobytów rezydenckich powstały z myślą o wykorzystaniu jego rosnącego potencjału międzynarodowego w dziedzinie kultury na użytek kolejnej edycji Qalandia International, która rozegra się w roku 2018. Motywem przewodnim będzie solidarność.

Wybrani artyści będą mieć możliwość poznania lokalnych artystów palestyńskich i osób zawodowo zajmujących się sztuką, a także wniesienia autorskiego wkładu w wystawę końcową, której producentem jest miasto Ramallah, zaś kuratorką Reem Fadda. Ta zaplanowana na październik wystawa będzie jednym z elementów składowych tegorocznej edycji Qalandia International.

 

 • Motyw przewodni
 • Pojęcie solidarności zsynchronizowane jest z historią palestyńskiej walki z kolejnymi strukturami kolonialnymi i reżimami, choć nie zawsze było to zgranie doskonałe. Etos i praktykę solidarności próbowano zarysować aż nazbyt wiele razy byliśmy tu świadkami potężnej liczby przejawów lokalnej specyfiki i/lub kolejnych wcieleń globalnych sieci i sojuszy. Spektrum sprzecznych często praktyk solidarnościowych sięgało od silnego zbliżenia do skrajnych ideałów i postaw religijnych w jednych okresach, po zakrojone bardziej globalnie manifesty w duchu socjalistycznym w innych wszystko to zaś przy trwałym umocowaniu w ramach panarabskiego idealizmu. Powyższe nie były przy tym jedynymi odmianami praktyk solidarnościowych, jakie można napotkać w Palestynie. Znane są z historii różnego typu fluktuacje pojawianie się i zanikanie różnego typu postaw opartych na ideologiach, przesłankach kulturowych, motywacjach humanitarnych, a także wynikłych z relacji społecznych bądź plemiennych.
  • W Palestynie termin solidarność funkcjonował i nadal funkcjonuje jako chwytliwe hasło w ramach prób wyzwolenia spod kolejnych administracji kolonialnych. Jego forma i ładunek ideologiczny ewoluowały na przestrzeni historii i wraz z przekształceniami geografii politycznej nasilały się one i słabły równolegle z kolejnymi falami zmian, jakim podlegały dążenia wolnościowe. Obecnie to kwestie socjalne wysuwają się na czoło w ramach bieżącego kontekstu wewnętrznych i zewnętrznych dążeń społeczeństwa. Narzucone zubożenie doprowadziło nas do realiów trwałej niepewności, gdzie brak stabilności uchodzi za normę, a działanie na szkodę Państwa bądź świadome zarządzanie rozpadem jego struktur  za w pełni dopuszczalne zajęcie. Nakładające się na siebie hegemonie religii i kultury neoliberalnej redefiniują zbiorowe postawy społeczno-polityczne i przekładają się na transmutację etyki na poziomie zarówno indywidualnym, jak i społecznym skutkiem tego akceptacja staje się potencjalnie jedną z najbardziej niepokojących politycznych konsekwencji kapitalizmu. Kwestia społeczna staje się zalążkiem podważenia pojęcia solidarności  przyczynkiem do rozważań o możliwościach odejścia od pogrążonego w zastoju państwa.
 • Koncepcja wspólnoty myśli, wartości i celów, które nas jednoczą, ma zostać pobudzona i zyskać nowy zastrzyk energii  zbadać na nowo znaczenia solidarności i kolektywizmu, czyli wartości, które pozwoliły społeczeństwu palestyńskiemu na przestrzeni dekad podtrzymywać opór i pozostawać żywym. Przy zachowaniu kwestii społecznej jako swego rodzaju światła przewodniego solidarność rozważać i analizować można jednocześnie z różnorakich perspektyw.
  • Mamarat zaprasza partnerów i współpracowników do zgłębiania kwestii społecznej środkami dyskursywnego zaangażowania w zagadnienie solidarności  odnoszącego się do otwarcia na doświadczenia globalne, lecz jednocześnie ukuwającego lokalne eksperymenty i współczesne definicje. Idee wzajemności i zwyczajowych kwestii łączących nas wszystkich zostaną zakwestionowane z myślą o reaktywacji przestrzeni solidarności i ducha zbiorowości, który przez dziesięciolecia pozwalał społeczności palestyńskiej trwać i stawiać opór. Na solidarność spojrzeć można przez różnorakie pryzmaty, które na poziomie wyjściowym wszystkie wywodzą się ze wspólnego mianownika  kwestii społecznej. To zaś może ułatwić nam odniesienie się do niektórych odpowiedzi na pytanie kim chcemy być jako społeczeństwo?.
 • Więcej informacji na temat głównego motywu przewodniego Qalandiya International (Qi) 2018 pod adresem:
 •  
 • Organizatorzy oferują:
 • indywidualną/wspólną przestrzeń mieszkalną,
 • przestrzeń roboczą,
 • grant w wysokości 500 USD,
 • budżet projektowy w wysokości do 2000 USD,
 • zwrot kosztów podróży,
 • współpracę projektową z kuratorem,
 • organizację zindywidualizowanego programu wizyt studyjnych na terenie Ramallah oraz poza miastem,
 • udział w wystawie organizowanej przez miasto Ramallah, Mamarat [Ścieżki], będącej elementem programu Qalandyia International 2018.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń.
 •  
 • Zgłoszenia
 • Artyści zainteresowani udziałem powinni do 1 kwietnia 2018 złożyć następujące dokumenty (w języku angielskim):
  • zarys konceptu (do 250 słów) opisujący znacznie proponowanej pracy i jej związek z tematem. Jeśli praca ma format audio bądź wideo, należy zamieścić link do jej pobrania. Prosimy o zawarcie w zgłoszeniu wszelkich istotnych szczegółów technicznych: charakterystyki materiału, wymiarów, specyfikacji instalacyjnej, etc.
  • profil artysty: próbki wcześniejszych prac, krótką biografię oraz CV.
 • Wymienione materiały należy przesłać e-mailem na adres qalandiya@ramallh.ps do 1 kwietnia 2018.
 • Ogłoszenie nazwisk wybranych artystów nastąpi do 15 kwietnia 2018.
 • Oceny nadesłanego materiału dokona komisja selekcyjna, w której zasiądą m.in. kurator oraz osoby zaangażowane w praktykę kulturalną.
 •  
 • Proces selekcji
 • Selekcja dokonana zostanie w oparciu o artystyczną jakość zgłoszonych prac oraz plany kandydatów dotyczące dzielenia się korzyściami z pobytu z artystami i instytucjami w swoim rodzinnym kraju/miejscu działalności.
  • Kurator z ramienia Ramallah skontaktuje się z wybranymi artystami w celu przeprowadzenia konsultacji i dalszych etapów naboru.
  •  
 • Rezydencja
 • Pierwszy pobyt rezydencki rozpocznie się w maju 2018 jako 2-tygodniowy wstępny etap badawczy.
 • Druga rezydencja zacznie się w połowie września 2018. Wybrani artyści będą podczas niej pracować bezpośrednio na miejscu w bezpośredniej współpracy z kuratorem.
 •  
 • Ważne daty
 • 1 kwietnia  koniec okresu składania zgłoszeń
 • 15 kwietnia  ogłoszenie wyników
 • maj 2018  dwutygodniowa wizyta badawcza w Ramallah
 • połowa wrześniapołowa października 2018  jednomiesięczny pobyt rezydencki oraz wystawa
 •  
 • Współpraca międzynarodowa
 • Podczas Qalandia International 2018 Mamarat zorganizuje także sympozjum we współpracy z Triangle Network, Gasworks, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, AIR Antwerpia oraz HIAP  Helsińskim Międzynarodowym Programem na rzecz Artystów.
  • Celem spotkania będzie poszukiwanie nowych idei, ujęć tematu oraz opcji współpracy mogących przełożyć się na skuteczniejsze wspieranie artystów i umacnianie pozycji pobytów rezydenckich artystów jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
 • Ponadto, prowadzący własne programy rezydencyjne partnerzy Mamarat zorganizują w roku 2019 pobyty artystów palestyńskich w Belgii, Finlandii i Polsce.