open call

Rezydencja choreograficzna w 2019 roku

 • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca ogłasza nabór na rezydencję choreograficzną dla polskich artystów i artystek w 2019 roku. Zapraszamy polskich choreografów i choreografki do wzięcia udziału w sześciotygodniowej rezydencji i realizacji projektu, którego punktem wyjścia będzie hasło: zbiór i zbiorowość.
 •   
 • Hasło
  • Zbiór i zbiorowość
  •  
 • W ramach rezydencji choreograficznej chcielibyśmy zaprosić do współpracy choreografkę / choreografa zainteresowanego tematyką archiwum w szczególności z perspektywy współczesnych strategii badawczych zajmujących się metodologią performowania i przepisywania archiwów. Interesuje nas badanie fenomenu archiwum w kontekście budowania wspólnotowości.

  • Ramą do pracy nad projektem dla zaproszonego artysty/artystki mogą być dwie wystawy przygotowywane w sezonie jesiennym przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, podejmujące tematykę kolekcji i archiwum widzianego z perspektywy performatywnych praktyk artystycznych. Interwencja przeprowadzona na kolekcji Centrum przez duet artystyczny Bik Van der Pol prześledzi, w jaki sposób praktyki performatywne znajdują odzwierciedlenie w archiwum instytucji. Z kolei wystawa Potęga sekretów Karola Radziszewskiego zmierzy się z performatywnym charakterem queerowych archiwów i demokratycznymi sposobami ich odczytywania.

  •  

 • Obszary tematyczne
  • performowanie archiwum 
  • przepisywanie archiwum 
  • gest pisania i wymazywania historii 
  • kolekcja, kanon, atlas 
  • integracja i wykluczenie 
  • budowanie społeczności 
  • alternatywne wspólnoty 
 •   
 • Okres trwania rezydencji
  • 6 tygodni  
  •  
 • Termin rezydencji
  • połowa października-listopad 2019 
  •  
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 12 maja 2019 
 •   
 • Oferujemy 
 • stypendium w wysokości 6 000 zł brutto 
 • budżet produkcyjny (do 12 000 zł brutto) 
 • dostęp do Sali im. W. Krukowskiego (terminy do negocjacji w zależności od specyfiki zaproponowanego projektu rezydencyjnego) 
 • współpracę z kuratorem 
 • publiczną prezentację projektu (nie musi to być jednak premiera skończonego performansu) 
 •  
 • Uwaga  
  • Rezydencja nie obejmuje zakwaterowania. W przypadku osób spoza Warszawy prosimy o uwzględnienie kosztów zakwaterowania w czasie trwania rezydencji w budżecie produkcyjnym. 
 •  
 • Jak aplikować 
 •  
 • Aplikacja powinna mieć formę jednego pliku .pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy
 • koncepcję projektu wraz z szacunkowym budżetem brutto, 
 • CV, 
 • portfolio. 
 • Plik nie powinien być większy niż 15 MB. 
 •   
 • Termin ogłoszenia wyników 
  • około 24 maja 2019 
 • Selekcja
  • Do udziału w projekcie zaproszona zostanie jedna osoba. Decyzja o wyborze zostanie podjęta na podstawie oceny dotychczasowego dorobku artystki / artysty oraz przedstawionego projektu. Wyboru dokona komisja składającą się z kuratorów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca.
 •   
 • Ujazdowski 
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prowadzi kuratorski program rezydencji artystycznych. Twórcy oraz kuratorzy biorący udział w programie mogą realizować projekty artystyczne w różnych dziedzinach i eksperymentować na wybranych przez siebie polach. Rezydencje rozumiemy jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i Europie Wschodniej. 
 • Rezydencje performatywne odbywają się w ramach wątku tematycznego, w którym interesują nas praktyki artystyczne, gdzie porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności, intermedialności, efemeryczności. Performans rozumiemy tu szeroko jako formę ekspresji, która ma charakter interdyscyplinarny, łączy w sobie doświadczenia z obszaru sztuk wizualnych, teatru, tańca, muzyki, wideo, poezji i filmu i pozwala na krytyczną refleksję nad współczesnymi modelami produkcji obecnymi na rynku sztuki, a także nad samym obiegiem sztuki. 
Partner