projekt

Blue Box

Miejsca wspólne a współczesne praktyki artystyczne​

Jakie znaczenia artystyczne, polityczne i międzyludzkie ma dziś praktyka typu site-specific: działania podejmowane przez artystów w odpowiedzi na istotne definicje miejsc i sytuacji? To zagadnienie zainspirowało powstanie artystyczno-kuratorskiego projektu Blue Box. Miejsca wspólne we współczesnych praktykach artystycznych.

Biorą w nim udział twórcy, kuratorzy i badacze w Kiszyniowie (Alicja Rogalska z Vladimirem Usem ze stowarzyszenia Oberliht), Kijowie (Daniel Muzyczuk, Michał Libera i Igor Krenz zaproszeni przez fundację Izolyatsia), Warszawie (Anna Ptak, inicjatorka projektu, oraz we współpracy z Mają Bekan goszczącą na rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), Tbilisi (gdzie Izę Tarasewicz gości Nini Palavandishvili, GeoAIR) i Mińsku (Karol Radziszewski, zaproszony przez Lenę Prents, we współpracy z galerią Ў).

Punktem wyjścia artystycznych mikro-studiów przypadku i interwencji są uznane przez reżimy różnych epok przestrzenie kontaktów społecznych, infrastruktura międzyludzkiej komunikacji: miejski park, film eksperymentalny, gra w szachy, pracownia artysty. Jak owe przestrzenie zostały przekształcone przez współczesne rynkowe i polityczne założenia oraz życie codzienne? Co może odsłonić artysta pracujący w kontekście, do którego się odnosi, a co pozostaje zasłonięte, czasem przez same struktury wsparcia sztuki? Jakie napięcia wytwarzają się między przestrzennymi wymiarami tożsamości owych „miejsc wspólnych”?

Tytuł projektu nawiązuje do techniki blue box: obróbki obrazu na potrzeby telewizji, filmu, gier wideo i do samej idei krążenia obrazów kultury popularnej. Blue box opiera się na prostej zasadzie: otoczenie, w jakim znajduje się działająca postać jest wymazywane i zastąpione obrazem, na którym protagonisty nigdy nie było. W projekcie będą nas interesowały relacje między trzema planami: przestrzenią wyobrażoną dzięki artystycznej interwencji; przestrzenią praktyki artystycznej w jej aktualnych instytucjonalnych uwikłaniach; definicjami przestrzeni poza obszarem artystycznej interwencji. Pojedyncze projekty zostaną przeprowadzone w Gruzji, Mołdawii, Białorusi i Ukrainie, od marca do września 2016 roku. Finałem projektu była wystawa w Kijowie w listopadzie 2016 roku oraz wspólna publikacja.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
Partnerzy projektu