projekt

Vanishing Points

Program performatywny

Wątek performatywny w programie rezydencji ma przede wszystkim charakter metodologiczny. Performans traktowany jest tu jako metoda stanowiąca jedną z odpowiedzi na format rezydencji artystycznej rozumianej jako proces, a także medium produkcji sztuki oraz kontaktu z widzem.

Głównym założeniem cyklu performatywnego jest traktowanie rezydencji jako medium dla działań artystycznych. Interesują nas praktyki artystyczne, gdzie porzucony zostaje prymat obiektu na rzecz procesualności, intermedialności, efemeryczności. Performans rozumiemy tu szeroko jako formę ekspresji, która ma charakter interdyscyplinarny, łącząc w sobie doświadczenia z obszaru sztuk wizualnych, teatru, tańca, muzyki, wideo, poezji i filmu; i która pozwala na krytyczną refleksję nad współczesnymi modelami produkcji obecnymi na rynku sztuki, a także samym obiegiem sztuki.