rezydencja: październik—grudzień 2023

Anton Vertwen [Антон Шевцов] (Ukraina)

Anton Vertwen

„Mam na imię Anton, jestem ilustratorem i artystą cyfrowym z Kijowa (Ukraina), gdzie mieszkałem przez całe swoje życie. Maluję prostymi, głupimi kształtami, które są zabawne i rozrywkowe; jednocześnie pragnę tworzyć projekty, mające interesującą historię/koncepcję, aby widz się zatrzymał i trochę zastanowił. Pięć lat temu zacząłem pracować jako ilustrator dzięki ukraińskiej społeczności Burning Man, która zmieniła moje życie i dała mi wiele wspaniałych chwil i ludzi. Do 2022 roku prawie nie poruszałem trudnych tematów, ale wojna wywarła silny wpływ na moją twórczość i stała się jednym z tematów głównych moich ostatnich projektów...”

 

Антон Шевцов

“Мене звати Антон, я цифровий художник-ілюстратор із Києва, Україна, де прожив усе своє життя. Я малюю за допомогою простих дурних форм і прагну створювати проєкти, які є веселими та розважальними, але мають цікаву історію/концепцію, - у випадку, якщо глядача це цікавить, щоб зупинитися та трохи дослідити. 5 років тому я почав працювати ілюстратором завдяки українській спільноті Burning Man, яка змінила моє життя та подарувала багато чудових моментів та людей. До 2022 року я майже не торкався важких тем, але війна сильно вплинула на мою творчість і стала однією з головних тем моїх останніх проєктів…”