rezydencja: grudzień 2005, styczeńluty 2006

Antti Laitinen (Finlandia)

Antti Laitinen

jest fińskim artystą młodego pokolenia. Tworzy fotografie, wideo i performance. W twórczości Laitinena bardzo ważną rolę odgrywa fizyczne doświadczenie artysty i jego dokumentacja. W wykonanej w 2003 roku pracy The stone that I found after seven minutes of digging, The stone that I found after seven hours of digging and The stone that I found after seven days of digging (2003) [Kamień, który znalazłem po siedmiu minutach kopania, Kamień który znalazłem po siedmiu godzinach kopania, Kamień, który znalazłem po siedmiu dniach kopania] Laitinen działał w podwójnej roli - jako artysta wizualny wydobywał z ziemi kamienie, których wartość estetyczna oceniona została nie według formy, ale czasu, który zabrało artyście wydobycie kolejnych kamieni. Jako dokumentalista wystawił trzy kamienie - dowód fizycznej pracy, którą wykonał, aby je wydobyć. Obok kamieni praca artysty została zdokumentowana zdjęciami i filmem wideo. Ostatnie zdjęcie przedstawia artystę po siedmiu dniach pracy, wyłaniającego się z jamy, którą sam wykopał. Podobnie w pracy Sweat Work (2004), artysta najpierw poddaje się wysiłkowi fizycznemu, którego namacalnym dowodem jest pot. Potem odbija kształt swojego ciała na światłoczułym papierze, dokumentując w ten sposób działanie, które wykonał. Z czasem odbitki bledną - dowód przestaje istnieć.
Latem 2002 roku Laitinen spędził cztery dni w lesie, nago, bez zapasu wody i żywności, zaopatrzony jedynie w kamerę i aparat fotograficzny. Tak powstała praca Bare Necessities, dokumentująca obecność artysty w skrajnie ciężkich warunkach. W Warszawie Laitinen stworzył kolejną część pracy Walk the line, którą wystawiał wcześniej w Baltic Centre for Contemporary Art w Gateshead. Artysta naniósł swój autoportet na mapę Warszawy z 1938 roku i następnie przebył trasę, którą wyznaczył rysunek jego twarzy. Cały czas niósł ze sobą nadajnik GPS, który stworzył na komputerze obraz dokumentujący pokonany przez niego szlak. "Otrzymane obrazy różnią się między sobą w zależności od podłoża (jego dostępności i ukształtowania - czy jest to głusza, pola uprawne czy miasto), decyzji, dotyczących trasy, które muszę szybko podejmować idąc oraz od możliwych pomyłek" - mówi artysta. Na koniec swojego pobytu w Warszawie Antti Laitinen zaprezentował pracę wideo Snowman zrealizowaną podczas rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Pobyt twórczy i projekt zrealizowane we współpracy z FRAME.