rezydencja kuratorska: czerwiec 2013

Ayesha Omer (Pakistan)

Ayesha Omer 

jest artystką i edukatorką zamieszkałą w Karaczi w Pakistanie. Jej praca nakierowana jest na kwestie kształtowania opinii społecznej, marginalizacji społecznej oraz aktywizmu artystycznego. Studiowała na kierunku polityka sztuki w Tisch School of Art New York University po ukończeniu nauki w dziedzinie nauk politycznych. Jako artystka pracuje obecnie nad następującymi projektami: Public Skype (2011 do chwili obecnej) to technologiczny projekt artystyczny dotyczący łączenia społeczności w Nowym Jorku i Karaczi za pośrednictwem bezpośrednich interfejsów wirtualnych. Wheres My Revolution? [Gdzie jest moja rewolucja?] (2011 do chwili obecnej) to odpowiedź na ruchy społeczne i rewolucje na całym świecie. Projekt ma ułatwiać realizację ponadlokalnych projektów artystycznych, solidarność i wzajemne wsparcie wśród aktywistów i artystów. Humanitarian Response Karachi [Reakcja humanitarna Karaczi] (2013 do chwili obecnej) to kampania kulturalna realizowana w reakcji na pakistańskie problemy nietolerancji religijnej, nierówności ekonomicznej, dyskryminacji płciowej i degradację środowiska naturalnego. Obecnie wykłada na Indus Valley School of Art and Architecture gdzie wraz ze studentami pracuje nad projektami artystycznymi i aktywizuje przestrzeń edukacyjną rozmowami o sztuce i polityce.

  • 19/06/2013 
  • ReDirecting: East Conversation # 3
    • Ayesha Omer (Pakistan)
Rezydencja zrealizowana w ramach projektu ReDirecting: East dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.