rezydencja: marzecmaj 2010, prezentacja projektu: czerwieclipiec 2010

Björn Hegardt (Norwegia)

Björn Hegardt

jest rysownikiem, autorem instalacji i redaktorem magazynu FUKT. Założony przez niego w 2000 roku FUKT jest projektem wydawniczym, który we współpracy z międzynarodowym gronem artystów i kuratorów kreuje przestrzeń prezentacji i refleksji nad współczesnym rysunkiem galerię w formie magazynu. Autorką projektu graficznegu magazynu jest Ariane Spanier. Podczas rezydencji w CSW Hegardt opracuje jego specjalny numer, w którym znajdą się prace polskich artystów zapoznanych podczas pobytu w Warszawie. Pod koniec jego rezydencji zaprezentujemy magazyn i jego zawartość w ramach wystawy w Laboratorium CSW. Björn Hegardt rysuje wyludnione, surrealistyczne przestrzenie zestawiając utopijną architekturę z obiektami codziennego użytku. Jego prace zostały włączone do zbioru Vitamin D, publikacji prezentującej wybór najciekawszych współczesnych rysowników, wydanej w 2005 roku przez Phaidon. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Pobyt twórczy oraz realizacja towarzyszących mu wydarzeń są możliwe dzięki wsparciu Office for Contemporary Art Norway (OCA) oraz Miasta Stołecznego Warszawy.