rezydencje: lipiecsierpień 2011, wrzesieńlistopad 2012

Bureau for Melodramatic Research (Rumunia)

Bureau for Melodramatic Research

Kolektyw założony przez rumuńskie artystki Irinę Gheorge i Alinę Popa. Artystki usiłują śledzić fikcyjne narracje które kierują afektami tworzącymi dzisiejsze mechanizmy waloryzacji. Silnie steoretyzowane prace artystek objawiające sentymentalny kapitał determinujący społeczne, polityczne i ekonomiczne relacje zacierają granice między teorią a sztuką. thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.com

Pobyt twórczy zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.