rezydencja: marzecczerwiec 2012

Clara Bausch (Niemcy)

Clara Bausch

Pochodząca z Niemiec artystka wizualna, pracująca na polu fotografii, filmu, rysunku oraz instalacji. Jest absolwentką Universität der Künste w Berlinie. W swoich pracach zajmuje się zagadnieniami związanymi z percepcją obrazów, światłem oraz czasem. Jest jedną z założycielek kolektywu LaborBerlin e.V. zrzeszającego niezależnych artystów oraz filmowców stawiających sobie za cel podtrzymywanie oraz przekazywanie wiedzy o technice analogowej, a także eksperymentowanie z nią.

Pobyt twórczy zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.