rezydencja: czerwiec–lipiec 2016

Davide Tidoni (Włochy)

Davide Tidoni

urodził się w Brescii we Włoszech. Jest badaczem mocno zaangażowanym w zagadnienie dźwięku oraz jego relacji z przestrzenią, kulturą oraz ludzką sprawczością. Kładzie szczególny nacisk na obserwację, działanie i udział, realizując rozmaite prace, w tym interwencje stworzone konkretnie dla danego miejsca (site-specific), performanse na żywo, jak również projekty audio i warsztaty ze słuchania.

Rezydencja realizowana w ramach projektu „Sound of Culture – Culture of Sound” dzięki finansowemu wsparciu programu Kreatywna Europa oraz Miasta Stołecznego Warszawa.
Partnerami rezydencji są Fundacja 4.99 i magazyn o muzyce współczesnej Glissando.