rezydencja: październik 2003, listopadgrudzień 2003, lutymarzec 2004, prezentacja projektu: maj 2004

Frédéric Moser i Philippe Schwinger (Szwajcaria)

Frédéric Moser i Philippe Schwinger

podczas pobytu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie pracowali nad przygotowaniem instalacji wideo. Film, który powstał w Polsce, nawiązuje do kultowego Inaczej niż w raju Jima Jarmuscha. Efekt pracy artystów można było zobaczyć w październiku 2004.

Projekt Revival Paradise jest kolejnym krokiem na drodze przezwyciężania ograniczeń filmu, instalacji i teatru. Jest również pretekstem do odnajdywania nowych przestrzeni dla konfrontacji i dialogu między praktyką artystyczną a jej przekazem. Punktem wyjścia realizacji Revival Paradise jest dzieło amerykańskiego reżysera Jima Jarmuscha, który w 1984 roku zrealizował film Stranger than Paradise [Inaczej niż w raju]. Jest to obraz Ameryki widzianej oczami cudzoziemców, imigrantów niezintegrowanych ze społeczeństwem, naśladujących amerykański styl życia, o którym raczej marzą, niż go znają. Sam Jarmusch opisywał swój film jako półneorealistyczną czarną komedię, zrealizowaną w stylu nieistniejącego reżysera z Europy Wschodniej.

Artyści chcieli po dwudziestu latach podjąć na nowo wątek Stranger than Paradise i sfilmować w Warszawie opowieść o emigrantach. Zależało im na utrwaleniu widocznego na co dzień rozłamu między amerykanizacją społeczeństwa i trwaniem tradycji. Na poziomie formy artyści zastąpili produkcję kinową instalacją wideo.

Artyści odwiedzili Polskę trzy razy. Podczas pierwszych pobytów twórczych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ustalili obsadę aktorską i wybrali twórcę ścieżki dźwiękowej do filmu. Poszukiwanie współwykonawców projektu odbyło się na zasadzie otwartego castingu, w którym wzięli udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Twórcom zależało przede wszystkim na nawiązaniu współpracy z osobami o bogatych osobowościach, szerokim kręgu zainteresowań, aby praca z nimi polegała na wzajemnej wymianie bodźców i inspiracji. Zwiedzając Warszawę oraz podróżując wzdłuż polskiego wybrzeża, artyści dokonali także wyboru miejsc, w których powstaną zdjęcia do Revival Paradise. Na przełomie lutego i marca realizowany był trzeci etap prac nad projektem. Był on w całości poświęcony kręceniu zdjęć do filmu. Artyści zajęli się pracą z aktorami. Ponieważ zadanie stawiane przed odtwórcami głównych ról jest trudne, wybrane zostały osoby z doświadczeniem aktorskim: Kacper Kuszewski (odpowiednik Eddiego z filmu Jarmuscha), aktor Teatru Polskiego w Warszawie; Robert Wrzosek (filmowy Willy), aktor Teatru Pantomimy Tomaszewskiego z Wrocławia, mim i tancerz, a także karateka i bokser; Joanna Laskowska (Eva), absolwentka PWST w Krakowie, występująca w spektaklach: Wyspa (reż. K.Globisz), 2+2 (reż. J. Stuhr), Po deszczu (reż. J. Peszek). Moser i Schwinger nadzorowali również powstawanie ścieżki dźwiękowej, której twórcą jest młody kompozytor Adam Falkiewicz, student Królewskiego Konserwatorium w Hadze oraz Conservatorie Nanterre, laureat m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Krzanowskiego, finalista międzynarodowego konkursu Gaudeamus Music Week w Amsterdamie. Artyści dzielili czas swojego ostatniego pobytu pomiędzy Warszawę i Dębki, które w polskich warunkach zastąpiły Florydę. Za reżyserię dźwięku odpowiedzialni są studenci Warszawskiej Akademii Muzycznej: Leszek Freund i Justyna Musialska. W realizację projektu zaangażowali się także studenci i wykładowcy Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy oraz artystka Zuzanna Janin. Dzięki jej uprzejmości pracownia Foksal 17b przez kilka tygodni służyła Szwajcarom jako plan filmowy.

Artyści posiadają szczególne doświadczenie w dziedzinie sztuk plastycznych, ponieważ w swojej twórczości przekraczają granice teatru, instalacji i filmu, co sytuuje ich dzieła między sztukami plastycznymi i scenicznymi. W swoich pracach sięgają po istniejące modele i umieszczają je w nowym kontekście, by nadać im przez to nową formę i sens. Preferowanym przez nich medium jest wideo.
Od pierwszej wystawy (1996) ich prace przyjmują ostateczny kształt w przestrzeniach wystawowych muzeów, centrów sztuki, galerii. Konfrontują w nich projekcję swoich filmów ze scenografią użytą przy ich produkcji. Jako laureaci przeprowadzonego przez szwajcarski rząd konkursu stypendialnego od 2002 roku przebywają w Berlinie, gdzie zrealizowali Capitulation Project. W 2004 będą reprezentować Szwajcarię na Biennale Sztuki w Sao Paulo. Prezentacja projektu odbędzie się w październiku 2004 roku.

 

 • Kuratorka
  • Ika Sienkiewicz-Nowacka
 • Współpraca
  • Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, Akademia Muzyczna, Warszawa, Play Gallery, Berlin
 • Sponsorzy
  • Pro Helvetia, Ambasada Szwajcarii
 • Przy realizacji filmu współpracowali
  • ESPRIT
  • WZORCOWNIA Warszawa ul. Chmielna
  • Sklep Second Hand / Dworzec Zachodni
  • Komis Meblowy ul. Marsa 111 Warszawa
  • Pracownia Tapicerska pani Barbary Tobiasz
  • Studio Artystyczne Zuzanny Janiny Foksal 17B
  • Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A Warszawa
  • restauracja wietnamska VAN BINH al. Jerozolimskie 144