rezydencja kuratorska: lipiec 2013

Harutyun Alpetyan (Armenia)

Harutyun Alpetyan 

jest niezależnym pracownikiem kultury mieszkającym w Erewaniu. Balansując pomiędzy działaniami kuratorskimi i artystycznymi podejmuje próby zbadania rzeczywistej skuteczności swojej praktyki w kategoriach zmian społecznych i rozwoju instytucjonalnego w dziedzinie kultury. Koordynuje laboratorium projektowe w Instytucie Sztuki Współczesnej i jest współzałożycielem AJZ nieformalnej i niekomercyjnej przestrzeni sztuki w Erewaniu. Jeden z jego ostatnich projektów Ekonomia nadziei [Economy of Hope] został zrealizowany w ramach VIII Biennale Sztuki Współczesnej w Giumri w 2012 r. Obecnie pracuje nad projektem Kamera Futura: przechowalnia (nie)możliwych rzeczywistości [Camera Futura: storage for (im)possible realities].

Rezydencja realizowana w ramach projektu Re-Directing: East dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.