rezydencja: marzecmaj 2014

Hiroharu Mori (Japonia)

 • Hiroharu Mori
  • jest wiecznym wędrowcem, oderwanym od korzeni, ale z ciekawością przyglądającym się światu krytycznym okiem z wyraźną inklinacją do oszczędności środków wyrazu i zdrowym upodobaniem do absurdu. Powróciwszy do Japonii po latach spędzonych za granicą, Hiroharu Mori wyznaje, że czuje się trochę obco w swoim rodzinnym kraju, przy czym nigdy tak naprawdę nie przystosował się do życia gdziekolwiek indziej.
   • Eksploatując głównie takie gatunki jak wideo, instalacje i interwencje publiczne, Mori tworzy krytyczne prace będące swoistymi komentarzami na temat mechanizmów kultury masowej. Dzięki ciągłej eksploracji rozbieżności w tłumaczeniu, kwestii tożsamości oraz napięć i sprzeczności w życiu codziennym Mori nigdy nie traci z oczu predyspozycji sztuki współczesnej do poezji i zabawy. 
  • Mori uzyskał tytuł licencjata na Tama Art University (Japonia), którą ukończył w 1994 r. W roku 2000 ukończył studia magisterskie w Cranbrook Academy of Art w Michigan (USA) a w 2004 r. oraz w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, Massachusetts (USA) w zakresie studiów nad wizualnością.
   • Od 1998 r. wystawiał swoje prace zarówno na świecie, jak i w Japonii, uzyskał wiele nagród i brał udział w rezydencjach artystycznych w Australii, USA, Niemczech i Korei. Jego wybrane wystawy indywidualne obejmują: his speech [jego mowa], hiromiyoshii, Tokio, 2009 oraz Hiroharu Mori is detached from the outside world [Hiroharu Mori jest oderwany od świata zewnętrznego], Artspace, Sydney, 2007. Brał też udział w wielu wystawach grupowych, m.in. Think with the Senses - Feel with the Mind. Art in the Present Tense [Myśl zmysłami, czuj rozumem. Sztuka w czasie teraźniejszym] na Biennale w Wenecji w 2007 r.; Dazzling, Hollowness [Blask, pustka] w Museum of Tokyo University of the Arts w 2010 r.
  • Hiroharu Mori jest współzałożycielem organizacji o nazwie Gildia Artystów, która rozpoczęła swoją działalność w Japonii w 2009 r. Organizacja ta tworzy system wsparcia w zakresie udostępniania i dzielenia się sprzętem video i filmowym na rzecz wschodzących artystów w celu pomocy im w uzyskaniu niezależności. 
Rezydencja artystyczna zorganizowana we współpracy z Arts Initiative Tokyo, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawa.