rezydencja: czerwiec 2022

Jana Stefanyshyn (Яна Стефанишин) (Ukraina)

Jana Stefanyshyn 

jest artystką, fotografką i graficzką urodzoną w 1987 roku w regionie Odesy w Ukrainie. Ukończyła Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych. Specjalizuje się w aktach i malarstwie portretowym i analizuje egzystencję człowieka w kontekście czasu i przestrzeni. Kompozycje i obrazy zawarte w jej projektach fotograficznych odzwierciedlają to, co nieświadome i irracjonalne i przybierają nowe, dynamiczne i abstrakcyjne formy. Jana brała udział w wielu międzynarodowych wystawach i konkursach, a w 2014 i 2019 odbyły się dwie indywidualne wystawy jej prac fotograficznych.

Jest członkinią Narodowego Związku Artystów Fotografików Ukrainy (od 2016) i pracuje jako menedżerka kultury w organizacji non-profit D.O.M 48.24 w Iwano-Frankowsku.

Jana Stefanyshyn bierze udział w projekcie miesięcznych rezydencji kryzysowych dla artystek z Ukrainy, zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainie, która trwa od lutego 2022. Projekt wspiera Meta Company.

 

Яна Стефанишин

- Народилась 24 вересня 1987, Україна, Одещина. Мисткиня, що займається фотографією і графікою. Закінчила Львівську Національну Академію Мистецтв, спеціалізація графічний дизайн. Працює в жанрі ню та портрету. Основним об'єктом дослідження у творчості є людина в контексті простору та часу. Композиції та образи, втілені у фотопроєктах, це рефлексії на тему несвідомого та ірраціонального,  набувають нової форми — ще більш динамічної та абстрактної. Учасниця ряду міжнародних виставок та конкурсів. В 2014 та 2019 роках відбулись дві персональні фотовиставки.

З 2016 року Член Національної Спілки фотохудожників України. Працює як менеджерка культури в громадській організації “Д,О.М 48.24” в місті Івано-Франківськ.

Ця резиденція організована за фінансової підтримки Міністерства культури та національної спадщини в партнерстві з culture.pl, Zachęta - Національна художня галерея Центр польської скульптури в Оронсько Особлива подяка Meta Company.

Rezydencja zorganizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Culture.pl, Zachętą – Narodową Galerią Sztuki i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Specjalne podziękowania dla firmy Meta.